Dagsavisen følger:

Spionasje

Kunnskapsinstitusjonenes krevende balansegang

Universiteter og høgskoler spiller en viktig rolle i totalforsvaret. Hvordan skal åpenhet og akademisk frihet balanseres opp mot stadig økende etterretnings- og spionasjevirksomhet fra fremmede makter?


Ode til Frode mens vi venter

For Frode Berg er dagen i dag, 5. desember, åpenbart en dag han vil huske og bære med seg resten av livet.