Fotball

Budsjettforslag kan gjøre det dyrere å se Haaland: – De rygger inn i framtiden

I regjeringens forslag til det nye statsbudsjettet ønsker de å fjerne momsfritaket på nyhetstjenester i form av levende lyd og bilder.

– Det betyr at det blir dårligere rammer for nyhetsjournalistikk som bruker levende bilder. Det vil ramme et viktig arbeid med å få unge til å få kvalitetsjournalistikk og innhold på de flatene vi bruker, sier TV 2-sjefen Olav T. Sandnes til Medier24.

I regjeringens forslag foreslår de at momsfritaket på nyhetstjenester i form av levende lyd og bilder skal opphøre. Det betyr at aktører som Viaplay og TV 2 mister 500 millioner kroner i støtte.

Regjeringen mener momsfritaksordningen har blitt misbrukt til på kompensere TV-pakker med sport og underholdning.

Prisene kan øke

«Bakgrunnen for å avvikle fritaket er at dette er kostbart og lite målrettet tiltak mot produksjon og forbruk av nyhetsinnhold. Fritaket har gitt uheldige tilpasninger ved at det brukes for å redusere TV-distributørenes merverdiavgiftsbelastning ved omsetning av sports- og underholdningspakker.», heter det i regjeringens forslag.

TV 2-sjefen ønsker ikke å si noe om det vil føre til økte priser på deres produkter. Kanalen har nå rettighetene til Champions League og La Liga. En abonnement koster 399 kroner i måneden.

– Dette er et forslag fra regjeringen hvor de rygger inn i framtiden. En avgiftsordning for stillbilder og tekst og en annen for lyd og levende bilder. Det er et alvorlig skudd for baugen for digitaliseringen av mediebransjen, sier Sandnes i TV 2 til VG.

– Kom helt uventet

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, er heller ikke fornøyd med regjeringens forslag.

– Dette kom helt uventet på oss og resten av bransjen, og det vil få alvorlige konsekvenser for blant annet TV 2, sier Nybø til Kampanje.

Hun viser til at en regjering som sier de skal være opptatt av «forutsigbarhet og plattformnøytralitet», bommer med dette forslaget.

– I forslaget til statsbudsjett heter det at momsfritaket har hatt, og fortsatt har, stor betydning for medienes digitale transformasjon. Å skille mellom tekst og stillbilder på den ene siden og levende bilder og lyd på den andre siden, er å gå helt feil vei. Det er ulogisk og lite fremtidsrettet. Det er alvorlig at konsekvensene av dette kuttet ikke er nærmere undersøkt og utredet, sier hun.

Momskompensasjon for idretten økes

Regjeringen foreslår en økning fra 1,75 milliarder kroner til 2,025 milliarder i momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023.

I tillegg kommer 300 millioner kroner i momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, heter det i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag.

– Vi har valgt å prioritere barn, unge, idretten og frivilligheten i årets budsjett. Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet vårt, og derfor setter vi av et rekordhøyt beløp til full momskompensasjon neste år, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

I alt omfatter ordningen rundt 22.000 frivillige lag og organisasjoner, de fleste av dem små, lokale lag og foreninger.

– Vi vet at mange nordmenn får mindre å rutte med i tiden som kommer, men det skal ikke hindre barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter, legger hun til.

– Det må mer penger på bordet

Frivillighet Norge mener det er for lite penger.

– Dette holder ikke til full momskompensasjon. Skal regjeringen holde løftene sine må det komme mer penger på bordet, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Det legges også opp til full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd, men understreker at regjeringen må følge opp sine lovnader.

– En full kompensasjon av merverdiavgift er et viktig tilskudd til idrettslag over hele landet. Det er flott at regjeringen har lyttet til oss, og vi forventer at de følger opp situasjonen gjennom året. I tillegg har regjeringen gjennom Hurdalsplattformen lovet at denne kompensasjonen skal bli rettighetsfestet, og idretten ser fram til at dette endelig kan skje, sier Kjøll.

Idrettens strømstøtte videreføres i 2023

Strømstøtteordningen for idrett og frivillighet skal fortsette ut første halvår av 2023, foreslår regjeringen.

Tidligere fikk idretten kompensert 80 prosent av strømutgifter over 70 øre per kWt opp til snittprisen. Den ble justert opp til 90 prosent da regjeringen la fram støtteordninger for næringslivet for tre uker siden.

Ordningen gjaldt i utgangspunktet ut året. Det er satt av 770 millioner kroner for å forlenge ordningen ut juni 2023.