Ekspertenes rollespill

Dobbeltroller og bindinger er en utfordring i norsk sportspresse, innrømmer sentrale aktører. Men hvordan skal man håndtere problematikken?

– Vi har en hel industri av sportsjournalister som kollektiv glemmer Vær varsom-plakaten (VVP), sa Erik Waatland til Dagsavisen tirsdag.

Medier24-redaktøren mener aktører som TV 2 og Discovery lemper på kravene innen presseetikken når det kommer til sportsdekning. Han peker på bruken av eksperter som har på flere hatter samtidig.

– Waatland spissformulerer jo, men jeg er veldig enig i mye av det han sier. Han har absolutt et poeng, sier VG-kommentator Leif Welhaven til Dagsavisen.

En stat i staten

– Når det gjelder bevisstheten rundt roller, så har vi en utfordring i norsk sportspresse. Vi har sett altfor mange uheldige eksempler på dobbeltroller og bindinger. Det er svært problematisk å skulle operere med egne spilleregler innen sportsjournalistikken. Kanskje har det i for stor grad vært «en stat i staten». Vi har et felles etisk regelverk å forholde oss til, og da er vi på ville veier hvis vi skal operere med en egen standard for sportsjournalistikk, fortsetter han.

Les også kommentar: Rettigheter og nyheter hånd i hånd: https://www.dagsavisen.no/sport/rettigheter-og-nyheter-hand-i-hand-1.1584533

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, er uenig i Waatlands påstand om norske sportsjournalister.

– Jeg kan ikke slutte meg til at det er «en hel industri av sportsjournalister som kollektivt glemmer Vær varsom-plakaten». Det er mange journalister og redaksjoner som jobber godt med nyhetsjournalistikk om sport, og jeg synes vi oftere ser saker der det settes kritisk søkelys på for eksempel maktforhold og økonomi innen sportsfeltet, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Når det er sagt, er debatten som reises viktig. Kravene i Vær varsom-plakaten om å verne om uavhengighet og å unngå dobbeltroller, gjelder naturligvis også sportsjournalistikken. Publikum skal aldri være i tvil om at det redaksjonelle innholdet er uavhengig og fritt, og uten løfter om motytelser, legger hun til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

La ut liste

Kåre Ingebrigtsen (Discovery), Kjetil Rekdal (Discovery og VGTV), Petter Northug (TV 2), Erik Huseklepp (TV 2) og Bent Svele (TV 2) har alle blitt nevnt i forbindelse med debatten om bindinger i norsk sportspresse. TV 2 valgte nylig å publisere en liste over roller og bindinger som deres eksperter har.

– Er det noe andre bør kopiere? Og er det tilstrekkelig?

– Jeg synes det er veldig bra av TV 2. Åpenhet skaper tillit. Om det likevel kan være eksperter som har bindinger som ikke er forenlig med deres redaksjonelle rolle, er vanskelig for meg å konkludere om. Da må det i så fall klages inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), slik at vi får gjort en konkret vurdering, sier Floberghagen.

TV 2s sportsleder Vegard Jansen Hagen har følgende betraktninger rundt Waatlands påstand om norske sportsjournalister og VVP:

– Vi har grundig redegjort for vårt syn, og gjør nettopp det Waatland oppfordrer til: vi har full åpenhet om roller, relasjoner og bindinger. Det er en service overfor publikum som gjør at publikum selv enkelt kan finne fram de opplysningene de ønsket, og slik bygger vi tillit. Derfor er også tilbakemeldingene etter at vi på eget initiativ la ut denne oppfordringen overstrømmende positive blant publikum. Det er deres tillit vi lever av, og åpenhet, innsyn, tilgjengelighet og ærlighet virker å ha en god effekt. Jeg anbefaler alle andre å prøve den resepten, skriver Jansen Hagen i en SMS til Dagsavisen.

– Men er åpenheten nok, synes du? Eller vil koblingene rundt for eksempel Petter Northug, som både er langrennsekspert hos dere og samtidig er en av skiforbundets sponsorer, likevel kunne skape spekulasjoner om inhabilitet hos publikum? Type: «Er ekspertens analyser og spørsmål preget av bindingene? Unngår eksperten dét eller dét temaet på grunn av sin dobbeltrolle eller binding?» Og har du tanker om hvordan man eventuelt skal takle dette, både hos dere og i bransjen?

– Først: Petter Northug er ikke ekspert hos oss, men han er en del av langrennssendingene der han opptrer i interaksjon med journalister, eksperter og andre gjester. I sum gir det en sunn balanse.

Naturlig skepsis

– Mitt inntrykk er at publikum har en naturlig skepsis til de stemmene som ikke viser åpenhet eller gir innsyn. Jeg har ikke sett noen andre som går så drastisk til verks for å fremme åpenhet og unngå skjulte bindinger, agendaer og dobbeltroller som det TV 2 Sporten gjør. Det er de som nå sitter musestille bak lukkede dører en burde sette søkelyset på, fremfor å sparke inn åpne dører, svarer TV 2s sportssjef.

Welhaven roser initiativet om åpenhet fra TV 2, men:

– TV 2s fokus på åpenhet er et eksempel til etterfølgelse, men betyr det at alt er greit? Det må vi også ha et kritisk blikk på. Et veldig godt eksempel her er Petter Northug. Samtidig med sin rolle i TV 2s langrennsdekning, har han åpenbare egeninteresser, sier Welhaven, som peker på Northugs rolle som sponsor av Skiforbundet gjennom sitt salg av Northug-solbriller.

– Ute i Europa flykter TV-seerne fra langrennssporten. Tidvis har man sett resultater som kan minne om et NM, heller enn et internasjonalt renn, fordi de norske utøverne dominerer så mye. Er dette noe Northug vil ønske å kritisk problematisere? Eller vil han som ekspert forsøke å lage stor virak rundt hvor bra langrennssporten er i Norge, hvor bra det er at de norske utøverne presterer, for slik å fremme sine egne interesser? Slike tilfeller bør vi åpenbart se på, mener den profilerte VG-kommentatoren.

– Må passe oss

Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery, følger nøye med på debatten rundt rolleblanding. Han svarer på e-post på Dagsavisens spørsmål:

– Problematikken rundt rolleblanding i sportsjournalistikken er på ingen måte en ny utfordring. Vi har ofte diskusjoner rundt dette temaet, og vi har fått med oss debatten som har oppstått etter at TV 2 fortalte at de nå skal løse problemet med mer åpenhet.

– TV 2 har valgt å legge ut en oversikt over roller og bindinger hos sine eksperter. Er det noe dere vurderer i Discovery Norge?

– Åpenhet er viktig. Men jeg tror vi skal passe oss for å bruke åpenhet som et trumfkort for å legitimere alle typer bindinger, svarer han.

– Når vi velger eksperter med bindinger, er åpenhet alltid en forutsetning. Vår prioritering er å løpende sørge for at våre seere blir opplyst om eventuelle bindinger gjennom våre sendinger. Men det er viktig å få med seg følgende premiss i denne debatten: vi som driver med sport, lever av tillit. Men det er også skyhøye forventninger til kvalitet i sportsproduksjoner, og da spesielt til fagkunnskapen og formidlingsevnen til våre eksperter. Dette er også en tillitsvaluta for oss. Sportsjournalistikken opererer nettopp i dette skjæringspunktet. Det fritar oss likevel ikke fra å jobbe etter Vær varsom-plakaten, tilføyer han.