Sport

– For dyr barneidrett

Denne helgen trer idrettspresident Børre Rognlien (70) tilbake. Før det vil han ta et oppgjør med den dyre barneidretten.

Bilde 1 av 2

– Jeg vil bruke en stor del av talen min til idrettstinget på å snakke om at vi ikke må gjøre barneidretten så dyr, sier han til Dagsavisen før idrettstinget i Trondheim åpner i morgen.

– For dette er noe jeg er veldig opptatt av, fortsetter han før han lister opp en del problemstillinger knyttet til barne- og ungdomsidretten.

Hva koster det å benytte seg av og å trene på et idrettsanlegg? Hvor høyt skal barns ambisjonsnivå ligge? Hvor mange par ski må en 13-åring ha?

– Og det handler om at barn ikke bare må ha progresjon når det gjelder trening. De må også ha det når det gjelder selve opplevelsene, mener han.

– Å sende 12-13 åringer på treningsleire i Alpene, er utenfor det vi kan applaudere.

– Men at man i et år sparer sammen for å kunne delta i en cup utenlands, er noe annet. Da handler det om noe man gjør i fellesskap. En av grunnverdiene i idretten er ting man gjør sammen.

LES OGSÅ: Aamodt advarer mot utstyrshysteriet

I 52 år

Børre Rognlien har hatt tillitsverv i norsk idrett sammenhengende i 52 år. Det begynte da han startet bokseklubb på Eidsvoll i 1963.

Selv om han nå ikke vil ha noen formelle verv lenger, vil han fortsatt engasjere seg i idrettsspørsmål.

Blant annet har han planer om å skrive bok der han blant annet vil ta for seg prosessen rundt Oslos OL-søknad som regjeringen til slutt vendte tommelen ned for.

– Det var mange faktorer som spilte inn. Søkerkomiteen var helt riktig sammensatt. De som skulle være med, var det. Men komiteen ble sittende som et representantskap uten å ha et operativ organ å støtte seg til, forteller han.

– Vi evaluerte bare vår egen innsats i OL-saken. Mange har ikke helt skjønt det. Vi har ikke evaluert Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) eller Oslo kommune, og vi har ikke evaluert mediene eller det politiske systemet og regjeringsskiftet midt oppe i prosessen.

Børre Rognlien er heller ikke fremmed for å ta en smule selvkritikk.

– De to viktigste konklusjonene er at dette burde vært organisert på en annen måte, og at vi burde hatt større trykk og kapasitet rundt kommunikasjonen. Det er jeg enig i, innrømmer han.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Verdier

Men boka kommer til å handle om mer enn det mislykkede OL-forsøket.

– Jeg har møtt mange interessante og spennende mennesker. Jeg har også mange synspunkter jeg vil filosofere litt rundt. Det vil sikkert bli en blanding av politisk- og verdifilosofering, sier han om innholdet til NTB.

Han avviser heller ikke at det kan komme noen avsløringer i boka.

– Ja, det kan jeg svare bekreftende på, begynner han.

– Men jeg vil ikke si noe om hva disse avsløringene kommer til å dreie seg om. Det jeg kan si er at mange kan bli overrasket når boka kommer, er det han vil lekke.

LERS OGSÅ: Hedda Berntsen: Dyrt sportsutstyr skaper klasseskille blant barn

Høydehus

På idrettstinget vil det også bli debatt om Norge skal oppheve forbud mot bruk av høydehus.

– I idrettsstyret er meningene delte. Men nå gå skiforbundet inn for ikke å oppheve forbudet, sier han.

– Og det viser seg jo at Norge har greid seg veldig godt med dette forbudet. Dessuten har et land som Italia nå forbud mot høydehus, og IOC har forbudt bruk av såkalte høydetelt under OL. Så nå får vi jobbe for et internasjonalt forbud, slik at alle får like konkurransevilkår.

– Nei, vi må passe oss for ikke å komme dit at unge må bruke høydehus for å vinne et kretsmesterskap, sier han tydelig.

Skiforbundets argument for et fortsatt forbud, er at avstanden mellom elite og bredde ikke må bli for stor.

LES INNLEGG PÅ NYEMENINGER.NO: Ungdom som organiserer seg selv

Samlende

Børre Rognlien ble valgt til idrettspresident i 2011 og overtok etter Tove Paule.

På tinget for fire år siden var det en klar strid mellom særforbundene og idrettskretsene. Særforbundene ville ha mer makt.

For Børre Rognlien har det vært en oppgave å virke samlende. Og alt tyder på at han har vært en brubygger, og at konflikten ikke kommer til å blusse opp igjen på tinget i Trondheim denne helgen.

LES OGSÅ: Blatter er ferdig som FIFA-president

Nyeste fra Dagsavisen.no: