Satser hardt på klimavennlig energi

1,3 millioner friske kroner skal gi ny giv til Østfold-satsing på et grønnere næringsliv.

– Mange bedrifter her i fylket har allerede kommet langt med tanke på klimasmarte løsninger, og en av våre oppgaver er å skape arenaer for å utvikle og forsterke samarbeidet og erfarings- og kompetanseutvekslingen mellom disse. På den måten kan også det gode arbeidet som allerede gjøres i Østfold komme til nytte andre steder i landet – og på sikt eksporteres til utlandet, sier styreleder Ole Jørgen Hanssen i Energiforum Østfold.

Dette er et nettverk som ble startet opp i 2009, og består av aktører fra næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og det offentlige her i fylket. Formålet er å bidra til at Østfold blir ledende når det gjelder omstilling til et mer klimavennlig samfunn – noe som blant annet innebærer økt satsing på redusert energibruk og energikilder som slipper ut mindre klimagasser.

Foto: Hermund L. Kjernli

DRIVKRAFT: Borregaard trekkes frem som ett av fyrtårnene på miljø- og klimafronten i Østfold.

– Alfa og omega

Nylig vedtok fylkesutvalget i Østfold å bevilge 1,3 millioner kroner til en styrking av Energiforum Østfold.

– Østfold fylkeskommune tar samfunnsutviklerrollen på største alvor. Vi ønsker å bidra til å nå verdens klimamål og FNs bærekraftsmål. Det greier vi ikke uten næringslivet på lag. Derfor vil vi gi ny giv til denne samarbeidsarenaen, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i en pressemelding fra Østfold fylkeskommune.

– Det er svært gledelig at fylkeskommunen støtter oss i fasen til vi er oppe og går i fullskala. Dette er alfa og omega for at vi skal kunne få inn en prosjektleder og ressursperson som kan videreutvikle strategien vår, og samtidig rekruttere både eksisterende og nye medlemmer i nettverket til å bli med videre, kommenterer Ole Jørgen Hanssen.

Arbeidet med å ansette denne prosjektlederen starter allerede i september, og håpet er å ha vedkommende på plass og i gang før årsskiftet.

I tillegg har Energiforum Østfold startet en prosess for å knytte seg til det interregionale nettverket Klimapartnere, som jobber for å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn nærings- og samfunnsutvikling gjennom samarbeid mellom private og offentlige virksomheter.

Les også: Millioner til miljøforskning

Borregaard og Nexans

Fra før har Klimapartnere etablert seg i Hordaland, Agder, Troms og Rogaland, og regionkoordinator Helene Frihammer er godt fornøyd med å også få Østfold med på laget.

– Det blir en styrke for alle nettverkene at vi kan dele erfaringene mellom oss, og gjenbruke tilnærminger som vi vet fungerer. Vi ser fram til samarbeidet, forteller hun.

Ole Jørgen Hanssen trekker fram Borregaard, biogassanlegget til Frevar på Øra i Fredrikstad og kabelfabrikken til Nexans i Halden som noen av fyrtårnene i Østfold, og tror Klimapartnere-nettverket kan gi et løft til en større del av næringslivet.

– Gjennom programmet deles data om klimautvikling, og vi håper dette kan gjøre det mer attraktivt å delta for dem som ikke har kommet like langt, sier han.

MED PÅ LAGET: Gjenvinnings- og avfallsforetaket Frevar, her med miljøsjef Elin Rustad og direktør Fredrik Hellström, er blant dem som jobber mye med klimavennlig energi i Østfold. De er også medlemmer i Energiforum Østfold.
Foto: Hermund L. Kjernli

MED PÅ LAGET: Gjenvinnings- og avfallsforetaket Frevar, her med miljøsjef Elin Rustad og direktør Fredrik Hellström, er blant dem som jobber mye med klimavennlig energi i Østfold.

Inspirasjon

Av konkrete prosjekter nettverket skal jobbe med, trekker styrelederen – som også er professor ved NMBU og forsker ved Østfoldforskning – fram en videreutvikling av biogass-satsingen i fylket. I tillegg peker han på miljøet rundt det nye Norsk senter for Sirkulær Økonomi på Øra – som jobber med løsninger for å utnytte energiressursene i avfalls- og restprodukter maksimalt – som et viktig ledd i veien videre.

– Og så er det opp til bedriftene selv, forskningsmiljøene i fylket og andre samarbeidspartnere å finne ut hva det er mest hensiktsmessig å satse videre på, poengterer Hanssen.

Direktør Fredrik Hellström ved Frevar, som blant annet leverer biogass til bussene i Østfold, mener det er mange fordeler ved å være del av Energiforum Østfold.

– De har tatt en viktig rolle i arbeidet med å fremme klimavennlige energikilder. I tillegg skaper de møteplasser på tvers av fagmiljøer.

– Det er viktig at dette settes på dagsorden, ikke minst som en viktig inspirasjonskilde for studenter og andre som skal være framtidens drivkraft og ledere på dette området.