Den nye barnehagen i sentrum har fått tak, men ikke navn.

Blir navnet "Solbyen Barnehage"?

Fristen for å komme med navnforslag til den nye sentrumsbarnehagen er passert. Det er kun kommet ett forslag.

Tone Børretzen var den eneste som kom opp med et forslag: "Solbyen Barnehage".

Men om det er navnet politikerne går for er langt fra sikkert. Det er Utvalg for kultur og oppvekst som er lokal navnemyndighet og tar avgjørelsen for hva navnet blir. Faller de for "Solbyen Barnehage" så kan det bli navnet.

Gunnar Falch i Sarpsborg kommune forteller hvordan kommunen går fram når det skal finne navn.

- Generelt sendes det ut forespørsel om innspill til kommunen angående navneforslag for gater, veier, plasser, institusjoner (skoler, barnehager, sykehjem m.m.). De respektive historielagene i kommunen tilskrives rutinemessig ved nye navnsettingssaker, med ønske om å fremme navneforslag. Dette fordi lagene regnes som spesielle kompetanse- og ressursgrupper angående lokalkunnskap. I noen tilfeller tilskrives (noen av) oppsitterne i en vei direkte. Dette gjelder spesielt hvis det ikke er mulig å «få kabalen til å gå opp» ved kryssende veier eller andre forhold der navnsettingen medfører adresse-endring for noen, tidligere manglende regulering nødvendiggjør endringer/presiseringer og så videre.

Den nye sentrumsbarnehagen ble startet på i september og i forrige uke var taket tett. Bygget skal stå ferdig i august 2017.

Barnehagen var først tenkt som et "Framtidens byer"-bygg, men sluttsummen ble til slutt for høy. Nå har kommunen valgt å gå for vanlig kommunal standard.

Barnehagen blir likevel topp moderne med uteområder med utekjøkken, bålplass, sykkelløype med rundkjøring og tradisjonelle lekeapparater. Inne blir det luftige lokaler med mye naturlig lys. Det blir også egne spesialrom for blant annet musikk, vannlek og estetiske fag.

Totalt blir det 126 plasser i barnehagen.

To mindre barnehager i Sarpsborg blir som resultat av den nye barnehagen lagt ned. Vingulmork barnehage og Alvimhaugen barnehage. Barna i disse barnehagene blir flyttet til den nye.