Foto: Tore Bruland

– Truet med å ta livet av seg dersom han ble navngitt som overgriper

Juryen kom til at den 55 år gamle mannen fra Jæren var skyldig i å ha misbrukt døtrene.

Da saken var opp i Jæren tingrett i september i fjor ble 55-åringen dømt til to års fengsel.

Mannen anket dommen og tidligere denne uken har saken blitt behandlet i Gulating lagmannsrett.

Denne gangen var det juryen som skulle avgjøre om 55-åringen var skyldig.

LES OGSÅ: Mann (54) dømt for å ha misbrukt døtrene

Juryen kom til at mannen var skyldig og svarte ja på samtlige spørsmål.

Når det gjelder den ene datteren, ble mannen dømt for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år. Dette ved at han fra mars 2005 til juli 2006 utsatte henne for seksuelt overgrep da hun var rundt 13 år.

Klart tillitsbrudd

Ved en anledning i samme periode utsatte han den andre datteren for det samme. På dette tidspunktet var fornærmede 15 år gammel.

Politiadvokat Lars Ole Berge la ned påstand om at 55-åringen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder, det samme som ble påstått i Jæren tingrett.

Lagmannsretten fant det skjerpende at overgrepene har funnet sted i barnas hjem, der de har et særlig behov for å kunne føle seg trygge.

LES OGSÅ: – Mann (86) misbrukte barnebarn

Retten viste også til at overgrepene var utført av en barnas nærmeste omsorgspersoner og at handlingene er klare brudd på det tillitsforhold som forutsettes mellom barn og foreldre.

Retten fant det også straffeskjerpende at begge de fornærmede har hatt psykiske problemer som delvis kan relateres til overgrepene.

Retten la også til grunn at den yngste datteren ble utsatt for press av faren, blant annet ved at han truet med å ta sitt eget liv, med sikte på at hun ikke skulle navngi ham som overgriper.

LES OGSÅ: Kvinne må i retten for å ha dyttet sønnen utenfor Leos Lekeland

Dermed kom retten til at straffen skulle skjerpes i forhold til tingrettsdommen og dømte ham til fengsel i to år og seks måneder.

55-åringen ble også dømt til å betale døtrene 150.000 og 100.000 kroner i oppreisningserstatning.