Slått konkurs med en gjeld på 449.866 kroner

Betalte ikke moms og skatt.

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at en mann i 40-årene fra Bryne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på fra Skatteetaten på 230.052 kroner i skyldig moms.

Kravet fra Jæren kemnerkontor var på 219.814 kroner og stammer fra skyldig skatt.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak på Jæren, men hva han har drevet med er uvisst.

Han møtte ikke til rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Bryllupsfirma slått konkurs

Jæren tingrett kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkernes framstilling er uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot mannen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at han gjøre opp gjelden med egne inntekter – eller at betalingsvanskene er
forbigående.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. februar.

LES OGSÅ: Hotell slått konkurs

LES OGSÅ: Sportsbutikk gikk konkurs