Bryllupsfirma slått konkurs

Torsdag var det slutt for et firma som har drevet med bryllup.

et var Haugesund Kemnerkontor som begjærte at firmaet Eventi Momenti AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 104.653 kroner som har sin bakgrunn i manglende innbetalinger av tvangsmulkt, samt renter og gebyrer.

Eventi Momenti AS har drevet med bryllupsarrangement innenlands og utenlands, samt andre event innenlands og utenlands. Firmaet har blitt drevet fra Haugesund og Sandnes.

LES OGSÅ: Hotell slått konkurs

Eventi Momenti AS omsatte for litt over 3,5 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 33.000 kroner.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Det ble også vist til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Haugaland tingrett kom også til at det ikke var holdepunkter for at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er forbigående.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. februar.

LES OGSÅ: Hyttegrend gikk konkurs

LES OGSÅ: Sportsbutikk gikk konkurs