Maskinentreprenør slått konkurs

Fredag var det slutt for et firma som har drevet med anleggsmaskiner.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Gismarvik Maskin og Eiendom AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 378.441 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Skyldneren erkjente i retten å skylde saksøkerne et betydelig beløp, men var usikker på beløpets størrelse.

Han opplyste at hans eiendeler i det vesentligste består i verktøy og maskinen og at dette hadde en anslått verdi på 50.000 kroner.

Fram til fredag var firmaet igangværende.

LES OGSÅ:

Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at saksørene har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det r holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Gismarvik Maskin og Eiendom AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. april.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: