Foto: Carina Johansen

Mann banket sjefen

En 49 år gammel mann må i fengsel for grov vold mot daglig leder i firmaet der han jobbet.

49-åringen startet opp med å jobbe som innleid arbeidskraft i et firma i Sandnes i september 2014.

Ifølge 49-åringen begynte han våren 2015 å fatte mistanke om at han fikk ufullstendige oppgjør fra firmaet, og at han i den forbindelse ble nektet dokumentinnsyn i forbindelse med faktureringen.

LES OGSÅ: Mann banket konas elsker

49-åringen forklarte i retten at han også mistet tilliten til ledelsen i firmaet og sa opp arbeidsforholdet i slutten av mai i fjor.

I den forbindelse krevde han et sluttoppgjør på 70.000 kroner.

Dette beløpet fikk han ikke og ifølge 49-åringen klarte han ikke å få kontakt med daglig leder i firmaet.

LES OGSÅ: Fisker varetektsfengslet – kastet PC på sjøen

Tiltalte forklarte i retten at han følte seg «tråkket på» og at han var i en svært presset situasjon da han den 11. juni i fjor oppsøkte lokalene til sin tidligere arbeidsgiver.

Utenfor lokalene så han daglig leder sitte på sitt kontor. 49-åringen gikk inn på dette, slo hånden hardt i kontorpulten og krevde at det aktuelle pengebeløpet ble utbetalt til ham med det samme.

– Var livredd

Retten la til grunn at fornærmede reiste seg opp, noe som førte til at 49-åringen slo ham hardt i ansiktet. Fornærmede falt i gulvet og 49-åringen satte seg på ham og tildelte ham flere knyttneveslag mot hodet mens han holdt fornærmede nede.

Fornærmede forklarte i retten at han var livredd og ropte om hjelp, noe som førte til at to kolleger kom til.

49-åringen sa at dersom fornærmede ringte politiet ville han «komme tilbake på mandag og ta fingrene til fornærmede.

LES OGSÅ: Kantineansatt forsynte seg med 300.000 kroner

Politiet ble likevel varslet og 49-åringen pågrepet etter kort tid.

Volden førte til at fornærmede ble 100 prosent sykmeldt fram til slutten av august i fjor. Han var videre delvis sykmeldt fram til den 17. januar og har slitt med konstant øresus og søvn- og aggresjonsvansker.

Han har i etterkant av voldsepisoden blant annet fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

Pizzabedrageri

49-åringen ble også dømt for å ha forledet en pizzarestaurant i distriktet til å utlevere seg pizza for 935 kroner.

Dette ved at han utga seg for å representere et firma i distriktet og ba om at regningen på pizzaene ble sendt til firmaet.

LES OGSÅ: Butikk i Straen Senteret er konkurs

I forbindelse med straffeutmålingen la Jæren tingrett vekt på at 49-åringen er dømt fire ganger tidligere.

Over 300.000 kroner i erstatning

Retten viste også til at volden var svært grov og at 49-åringen hadde viste et sterkt forsett i forbindelse med voldsepisoden.

Blant annet hadde han gitt uttrykk for at «skulle opp og ta den jævelen» da han møtte en ansatt i firmaet like forut for episoden.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i åtte måneder.

LES OGSÅ: Funnet skyldig i å ha skjenket og voldtatt jente (14)

Han ble videre dømt til på betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede og 272.120 kroner i erstatning til firmaet der fornærmede var daglig leder.

Dette er utgifter firmaet har hatt til sykelønn og annet som en følge av voldsepisoden.

Gunnar Øystein Helgevold, 49-åringens forsvarer, sier at han vil gå gjennom dommen og domspremissene med sin klient.

– Foreløpig har vi ikke tatt stilling til om dommen vil bli anket, sier Helgevold til RA.