Konsulentfirma gikk konkurs

Fikk negativt resultat og klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Vispro Norge AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Vispro Norge AS har holdt til i 5. etasje i Verksgata 1A i Stavanger og har drevet med konsulentvirksomhet innenfor ledelse og kommunikasjon.

Vispro Norge AS opplyste å ha en gjeld på 2.135.487 kroner og at selskapets aktiva ikke har noen verdi.

Firmaet omsatte for 4,3 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 989.000 kroner.

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg ble det lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond-Geitung Larsen er oppnevnt som bostyrer. 

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. april.

LES OGSÅ: Bilforhandler gikk konkurs

LES OGSÅ: Maskinentreprenør slått konkurs av entreprenør