Finansfirma slått konkurs

Torsdag gikk et firma som har drevet med finans konkurs.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Hay Finance Group AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.162.229 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Skyldneren erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at firmaet ikke hadde noe særlig av verdi.

Det ble også opplyst at firmaet har noe gjeld i tillegg til kravet fra Kemneren.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Hay Finance Group AS erkjente også å være insolvent.

Stavanger tingrett la til grunn at sakssøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg og at firmaet var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. juni i år.

LES OGSÅ: Pub har gått konkurs