De som oppholdt seg i tunnelen måtte stå bak sperrebåndet mens salven ble avfyrt. Foto: Tone Helene Oskarsen

Åpningsdatoen er bestemt

Åpningsdatoen for Ryfylketunnelen er nå satt.

Ryfylketunnelen åpner for trafikk 30. desember, mens Hundvåg og Eiganestunnelen åpner i februar neste år.

Dermed åpner verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel for trafikk og gir fast veisamband mellom Strand i Ryfylke og Stavanger på Nord-Jæren.

De to andre tunnelane i Ryfast-prosjektet, Hundvåg- og Eiganestunnelen, åpnar i februar i 2020, og den offisielle åpninga av Ryfast som helhet blir markert når alle tre tunnelane er åpnet for trafikk.

–  Vi har gjennom heile anleggsperioden, siden den første salven gikk av i slutten av 2012, hatt som mål å bli ferdige innen utgangen av 2019. Den målsetningen klarer vi, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Skulle åpnet samtidig

Etter den opprinnelige planen skulle alle de tre tunnelane åpne samtidig, men det gjenstår litt sikkerhetstesting i Eiganes- og Hundvågtunnelen.

–  Vi trenger litt mer tid før vi også setter trafikk i de siste to tunnelene. Det skyldes at det har vært litt mer behov for testing og ikke minst øvinger for nødetatane, forklarer Eiterjord.

– Fram til Hundvågtunnelen åpner, må trafikken følgje dagens vegnett over Hundvåg og gjennom sentrum, seier prosjektleiar Gunnar Eiterjord.


Vedlagte bilder er til fri benyttelse. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
Bildet lyskunstner Viel Bjerkeset Andersen, som er ansvarlig for lysinstallasjonene i Ryfylketunnelen og prosjektleder Gunnar Eiterjord i fjellhallen.
Dronebildet viser den nye terminalen på Solbakk.