Stavanger Oilers

Dommen klar for spillerne etter Sparta – Oilers

Totalt åtte kampers utestengelse fordelt på tre spillere.

Niklas Roest ble innrapportert til Disiplinærutvalget (DISU) av Player Safety-utvalget i Norges Ishockeyforbund. Han fikk tre kampers utestengelse for de gjentatte krysstaklingene mot nakkeregionen til Oilers’ Jarrett Burton.

«Hendelsen er fra semifinalekampen mellom Sparta og Stavanger den 30.3.2022. Det er Sparta spiller nummer 28 Niklas Lindberg Roest som er innrapportert for en hendelse i det kampen er over. Situasjonen er vurdert opp mot regel 59 som omhandler krysstakling. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

I det kampen er over oppstår en situasjon bak målet til Sparta, to spillere fra Stavanger og en fra Sparta deler ut slag og det utvikler seg raskt til en uoversiktlig situasjon. Sparta spiller nummer 28 Roest, som i det tiden går ut er ved egen målvakt, oppsøker raskt situasjonen der han målrettet bruker sin kølle til å krysstakle mot rygg og nakke til motspiller som ligger nede med hodet mot vantet. Handlingene utføres med stor kraft og gjentas flere ganger på en spiller som ikke kan forsvare seg.

Vedtak:

Sparta spiller nummer 28 Niklas Lindberg Roest ilegges en karantene på 3 kamper.» , skriver DISU i vedtaket.

Dette sa sportsdirektør Pål Haukali Higson tidligere torsdag:

– Hva tenker du om at Niklas Roest er innrapportert til DISU for krysstaklingene mot Jarrett Burton?

– Det tenker jeg er helt rett. Nå får DISU sett på saken, så får vi se hva som skjer. Etter min mening er det den klareste av de tre sakene, svarte Higson.

Oilers-spiller Sander Hurrød ble idømt matchstraff for takling mot hodet på en Sparta-spiller. Han fikk to kampers karantene.

«Hendelsen er fra semifinalekampen mellom Sparta og Stavanger den 30.3.2022. Det er Stavanger spiller nummer 23 Sander Dilling Hurrød som er idømt matchstraff for en takling. Situasjonen er vurdert opp mot regel 48 Ulovlig takling mot hode og nakke. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

Sparta spiller nummer 62 Grönberg er puckfører på vei framover og inn i angrepssonen. Midt angrepssonen møtes han av en forsvarende spiller, samtidig som en forsvarende spiller jobber rett bak. Hurrød som den tredje forsvarende spilleren kommer til skrått bakfra, alle spillerne anses som å være i stor hastighet. Hurrød strekker seg fram for å stoppe pucken og treffer samtidig med det Grönberg som nå er naturlig lav.

Rett før taklingen anses Hurrød til å ha god oversikt og gode muligheter til å vurdere at motspiller her er i en veldig sårbar posisjon. Taklingen settes inn i høy hastighet med, og dette er en situasjon der det forventes at Hurrød avbryter sin handling. Treffpunktet vurderes til å være mot hodet til motspiller med moderat kraft. Det forventes at denne type taklinger ikke utførers, og en spiller skal aldri forvente å bli taklet mot hodet. Hurrød som taklende spiller må bære det fulle ansvaret i denne situasjonen. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

Oppsummert:

  • Dette er en takling mot hodet
  • Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger

Vedtak:

Stavanger spiller nummer 23 Sander Dilling Hurrød ilegges en karantene på 2 kamper.» , skriver DISU i uttalelsen.

Dermed kan det passe godt at Tommy Kristiansen kan bli klar til fredagens kamp for Oilers.

Sparta-backen Max Ponomarenko fikk også matchstraff i onsdagens kamp, og får samme straff som lagkamerat og kaptein Roest.

«Hendelsen er fra semifinalekampen mellom Sparta og Stavanger den 30.3.2022. Det er Sparta spiller nummer 7 Maksims Ponomarenko som er idømt matchstraff for en takling. Situasjonen er vurdert opp mot regel 48 Ulovlig takling mot hode og nakke. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

Pucken er i Sparta sin forsvarssone og spilles videre ned bak den forlengede mållinjen. Stavanger spiller nummer 10 Hoff og Sparta spiller nummer 7 Ponomarenko er i naturlige posisjoner med tanke på videre spill. Ponomarenko er posisjonert slik at han har oversikt over både pucken og motspiller Hoff. I det pucken kommer ned langs vantet søker Hoff direkte mot pucken, på samme tid søker Ponomarenko skrått inn mot Hoff og setter inn en takling.

Taklingen utføres med lav hastighet og liten kraft, men treffpunkt vurderes til å være mot hodet. Ponomarenko har i situasjonen god oversikt over motspillers posisjon, og må som taklende spiller bære det fulle ansvaret i denne situasjonen. En spiller skal ikke forvente å bli taklet mot hodet. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

Det vurderes som skjerpende at Ponomarenko tidligere er idømt utestengelse for farlig spill.

Oppsummert:

  • Dette er en takling mot hodet
  • Hastighet og kraft regnes som lav
  • Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger

Vedtak:

Sparta spiller nummer 7 Maksims Ponomarenko ilegges en karantene på 3 kamper.» , skriver DISU.


Mer fra Dagsavisen