Roganytt

Verksted gikk konkurs

Hadde en gjeld på over 5,6 millioner kroner.

Det var firmaet Hytech Trading AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 5.680.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på to millioner kroner.

Firmaet har holdt til i Plogfabrikkveien 12 på Klepp stasjon og har drevet med reparasjon av maskiner. Hytech Trading AS omsatte for litt over 21 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på litt over 1,1 millioner kroner.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 27. oktober.

Nyeste fra Dagsavisen.no: