Roganytt

Kolliderte med bil på parkeringsplass før hun kjørte i veggen

Kjørte i pillerus.

Den 36 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

5. desember i fjor, omkring klokken 11.35, kjørte hun bil på en parkeringsplass på Klepp til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter. Kjøringen førte til et trafikkuhell da hun kjørte inn i en parkert bil på stedet og deretter inn i en vegg.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, analyseresultatet og den sakkyndige erklæringen.

Kvinne har erkjent at hun tok tre narkotiske tabletter omkring halvannen time forut for kjøringen.

«Hun visste at hun ikke kunne kjøre bil etter inntaket. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun – bedømt som edru – handlet forsettlig», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun hadde kjørt gjennom Klepp sentrum på dagtid med den risikoen dette innebærer for andre trafikanter.

Retten mente også at det var skjerpende at kjøringen endte med påkjørsel av en annen bil og i en vegg, med materielle skader på begge bilene.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager og 69.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.


Nyeste fra Dagsavisen.no: