Roganytt

Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte bil med 1,63 i promille

Ble stoppet av politiet da hun var ute og kjørte.

Den 42 år gamle kvinnen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

15. januar i år, omkring 00.15, kjørte hun bil i Vormedalsveien på Karmøy til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 01.08 viste en promille på 1,63.

«Kjøringen fant sted på en relativt lite trafikkert vei. Siktede skulle imidlertid til Haugesund. Selv om det ikke er grunn til å tro at det oppsto konkrete faresituasjoner under kjøringen, legger retten til grunn at siktede utsatte både andre trafikanter og seg selv for fare», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold. Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

I tillegg må hun betale en bot på 75.000 kroner. Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.
Mer fra Dagsavisen