Roganytt

Omsatte for 47,3 millioner kroner − firma gikk konkurs

Slutt for firma som har drevet med metall.

Det var Ra aluminium AS som onsdag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Oppbudet var besluttet av styret i selskapet.

Ra aluminium AS har holdt til i Fabrikkveien på Forus og har drevet med design og konstruksjon, produktutvikling, kontroll og testing og installasjon, vedlikehold og service når det gjelder aluminiumsprodukter.

Ra aluminium AS omsatte for 47,3 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 181.000 kroner.

Firmaet er oppført på proff.no med 24 ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. mars.
Mer fra Dagsavisen