Roganytt

Frisør slått konkurs med en gjeld på 3,7 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 60-årene ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 3.786.827 kroner i skyldig i utskrevet forskuddsskatt og restskatt for perioden 1999 til 2022.

Mannen har drevet en frisørsalong sør i Rogaland som et enkeltpersonforetak. Han erkjente i rettsmøtet i Sør-Rogaland tingrett å skylde saksøkeren ovennevnte beløp. Han opplyste at hans eiendeler vesentlig består i gammelt utstyr som han bruker i frisørsalongen, men kunne ikke anslå verdi på sine eiendeler.

Fram til torsdag har driften i frisørsalongen vært igangværende. Mannen erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren 19.05.2022 med intet til utlegg», heter det i kjennelsen.

Dermed la retten til grunn at han mannen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. februar.


Mer fra Dagsavisen