Roganytt

Spisested gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Ys Thai Restaurant AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Ys Thai Restaurant AS har stått bak driften av Yod Siam Thai Restaurant som har holdt til i Langgata 94 i Sandnes. I retten ble det opplyst at en samlede gjelden er på 1,3 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 30.000 kroner.

Yod Siam Thai Restaurant omsatte for litt over 2,2 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 375.000 kroner. Restauranten har hatt åtte ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. mars.
Nyeste fra Dagsavisen.no: