Roganytt

Stort gravemaskinfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Hage & Maskin AS som har i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at selskapets gjeld er på 12 millioner kroner og at aktiva har en verdi på tre millioner kroner.

Hage & Maskin AS er et anleggsgartner- og maskinentreprenørfirma lokalisert på Karmøy. Firmaet omsatte for litt over 47 millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt 957.000 kroner. I retten ble det opplyst at firmaet har hatt ti ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar 2023.Nyeste fra Dagsavisen.no: