Roganytt

Firma som har drevet med salg og fiksing av mobiler ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Fix-På Hjul AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav 210.579 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og moms.

Firmaet har holdt til i Aksal og har drevet med fiksing og salg av mobiler med mer. Blant annet har Fix-På Hjul AS dratt hjem til kunder for å reparere ting.

Fix-På Hjul AS møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62/63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. desember i år.

Mer fra Dagsavisen