Roganytt

Bemanningsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Skagerak Bemanning AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har drevet med utleie av arbeidskraft og har holdt til på Auglendsmyrå i Stavanger.

Skagerak Bemanning AS omsatte i 2020 for litt over åtte millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 53.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. oktober.


Mer fra Dagsavisen