Roganytt

Tatt med promille – ville at mann skulle betale 290.000 kroner i bot

Kjørte fra Stavanger til Hundvåg mens han var påvirket av alkohol, kokain og piller.

Illustrasjonsfoto

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

25. november i fjor, omkring klokken 19.40, kjørte han en personbil på Hundvåg mens han var påvirket av alkohol, narkotiske tabletter og kokain.

En blodprøve tatt av 44-åringen viste en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 1,2.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes tik ubetinget fengsel i 28 dager, samt en bot på 290.000 kroner og tap av førerretten i tre år.

«Kjøringen her fant sted på en onsdag kveld, hvor man må påregne noe trafikk, spesielt på strekningen Hundvåg - Stavanger hvor siktede selv forklarer at han kjørte. Det fremkommer ikke noe i sakens dokumenter som tilsier at det oppstod noe konkret faresituasjon, annet enn at politiet fikk inn et tips om siktedes kjøretøy. Siktedes høye påvirkning av flere rusmidler samt påvirkning av alkohol, tilsier at straffen for dette forholdet bør være en straff av ubetinget fengsel i 28 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilstålse. Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 24 dager.

Påtalemyndigheten fikk heller ikke medhold i at han skulle betale en bot på 290.000 kroner. I den forbindelse viste retten til at hans lønnslipper for de tre siste månedene viste en bruttoinntekt på omkring 51.000 kroner. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 76.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve.