Roganytt

Forskalingsfirma har gått konkurs

Torsdag var det slutt for et forskalingsfirma i Stavanger.

Det var firmaet Aase Forskaling AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Aase Forskaling AS har holdt til på Mariero, og hadde i 2015 en omsetning på 1,4 millioner kroner. Samme år hadde også firmaet et negativt resultat på 462.000 kroner.

LES OGSÅ: Pizzarestaurant har gått konkurs

Skyldneren opplyste i retten at firmaet hadde en gjeld på 603.182 kroner og at selskapets aktiva hadde en anslått verdi på 25.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Selger av gårdsprodukter slått konkurs

Retten kom også til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene var til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Oljeserviceselskap i Dusavik er slått konkurs

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt 14. november i år.