Foto: Tore Bruland

Oljeserviceselskap i Dusavik er slått konkurs

Mandag var det slutt for et oljeserviceselskap med tilhold i Dusavik.

Det var SpareBank 1 SR-Finans AS som begjærte at boet til selskapet Knight Oil Tools Norway AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.721.170 kroner som har sin bakgrunn i et leasingengasjement.

LES OGSÅ: Metallarbeiderfirma i Sandnes er slått konkurs

Knight Oil Tools Norway AS har hatt tilhold i Randaberg-delen av Dusavik og oppgir å ha hatt ni ansatte.

I 2014 var driftsinntektene 45,6 millioner kroner og årsresultatet var på 1,2 millioner kroner.

Daglig leder i Knight Oil Tools Norway AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

LES OGSÅ: Pizzarestaurant har gått konkurs

Han erkjente også å være insolvent, og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la også til grunn at skyldneren var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Båtsenter i Hillevåg har gått konkurs

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling vil bli avholdt 11. november i år.