Annonse
Ekteparet mister utsikt og får lysforurensing av mastene.

Nytt håp for beboerne – kan forsinke bomringen

Nye politikere tenner håpet for beboere som risikerer å få master på en bomstasjon rett utenfor stuevindu og soverom.

Annonse
Rogalandsavis

Tekst: Stein Roger Fossmo

Hvorfor må mastene på bomstasjonen på Randabergveien nødvendigvis plasseres rett utenfor Tom Kåre og Marianne Idsals stuevindu og soverom?

Ekteparet har sammen med andre beboere i Steinkopfstykket borettslag i årevis kjempet mot plasseringen av bomstasjonen. De ønsker å flytte den lenger nord i Randabergveien.

Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling (KBU) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen, etter at beboerne har sendt inn klage. KBU var på befaring i går.

– Det har kommet fram argumenter som det er verdt å få vurdert, blant annet om det har tekniske begrensninger å flytte bomstasjonen nordover, sa Per-Endre Bjørnevik (KrF), og ville utsette saken til neste møte om 14 dager. 

Frykter lang runde

Kommunaldirektør Gunn Jorunn Aasland viste til at det da måtte bli en helt og tidkrevende runde med nabovarsler, høringer og nye vedtak. 

– Det er vel verdt å utsette, og se om vi kan kjøre sakne som en mindre reguleringsendring. Det er usikkert, mente derimot Bjørnevik.

Beboerne fikk også full støtte av utvalgsleder Kari Raustein (Frp).

– Jeg forstår veldig godt klagerne. Det vil gi vesentlige ulemper å ha soverommene så nær bomstasjonen, og det vil beboerne i tilfelle måtte leve med framover. Flyttes bomstasjonen 50 meter nord, kommer den ikke så nær hus, det er bedre for hele området, sa Raustein.

Del av Frps bomkamp

Hun mener plasseringen av bomstasjonene i Byhaugen-området og sperring av en vei med bussluse vil dele en hel bydel, der beboere må passere bomring for å komme til Kampen skole og eget bydelssenter.

Et problem for lokalpolitikerne er at selv om kommunen er reguleringsmyndighet, er det Statens vegvesen som eier veien og skal plassere bommene eksakt.

– En vet at det fra Statens vegvesens side er en del prestisje ute og går. Vi er valgt av folket, og nå må vi velge å stå på folkets side, bemerket Raustein.

Hensyn i anleggsperioden

Aps Frede Cappelen var skeptisk til om lokalpolitikerne fikk til en helt ny runde.

– Vi har lagt merke til stor bekymring fra beboerne knyttet til anleggsperioden. En utsettelse må være mulig for å spare beboerne mest mulig for ulemper, sa Cappelen.

Beboerne er glade for utsettelsen og nytt håp.

– Jeg føler dette er en liten seier. Politikerne har nå hørt på det vi har sagt fra dag én, sier Marianne Idsal til RA.

Tom Kåre Idsal merket også en helt annen respons nå, etter valg og nye politikere.

– Jeg opplevde dette som noe helt annet enn det forrige kommunalstyret, som jeg synes var arrogant og avvisende, sier Tom Kåre Idsal.

De trekker fram at saken oppsiktsvekkende nok også er behandlet i feil bydelsutvalg, noe RA får bekreftet av kommunaldirektør Gunn Jorunn Aasland. Saken har vært i Tasta bydelsutvalg, mens reguleringsområdet og boligene ligger i Tasta og Eiganes bydel. 

Høyst uvisst

Kommunaldirektør Gunn Jorunn Aasland er klar på at hvis Stavanger-politikerne endrer vedtak for å flytte den planlagte bomstasjonen på Randabergveien, venter en langvarig ny runde.

– Hva en ny runde vil ha å si for framdriften av bomringen er høyst uvisst, sier Aasland til RA.

Hun trekker fram at plassering – området, ikke på meteren – er vedtatt i bystyre og fylkesting allerede, og det forrige KBU-et og formannskapet forsøkte også en ny runde i fjor vår.

– Det er kanskje et informasjonsbehov til de nye folkevalgte, slik at de ser historikken, sier Aasland. 

Det er mye som står på spill.

– Stavanger kommune har henvendt seg til Vegdirektoratet, som eier disse prosjektene. Vegdirektorat har svart at enhver endring av disse bomstasjonene nå vil kunne utløse en ny regional runde. Én ting er at prosessen i seg selv, må uansett bli ny full runde, med varsling, høring og klageadgang, sier Aasland.

Hun viser til at hvis Stavanger får endre planene nå, kan det få konsekvenser også i andre kommuner.

– En annen ting er hva dette kan medføre av justeringer i for eksempel Sandnes og Sola, som ser at også her kunne de gjort noe annerledes, sier Aasland og viser til at nabokommunene holder seg til de regionale avtalene som er gjort.

Annonse