Stavanger

Vil ikke sjekke behandling av pasienter på sykehjem

Verken Helsetilsynet eller Fylkeslegen vil undersøke behandlingen av pasienter på Vålandstunet sykehjem.

Sykepleier Linda Krüger har klaget på bruk av ufaglærte som ikke kan utføre jobben forsvarlig på sin arbeidsplass, Vålandstunet sykehjem i Stavanger. Fylkeslegen lukket saken, Krüger anket saken videre til Statens helsetilsyn.

– Vi har sendt saken tilbake til Fylkesmannen i Rogaland, basert på forvaltningslovens § 35, Fylkesmannen skal i første omgang selv ta stilling til en anke, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn til RA.

Ingen ny runde

Fylkeslegen vil uansett ikke ta en ny runde.

– Vi foretar oss ikke noe videre i denne saken nå, og har også skrevet brev til Linda Krüger om dette, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus til RA.

Krügers klage behandles ikke som en tilsynssak.

– Som ansatt har ikke har Krüger samme klagerett som pasienter og pårørende ville hatt, sier fylkeslegen.

Hun viser til at etaten uansett har sett på Stavanger kommune.

– I vår behandling har vi sett på hvordan kommunen driver sin internkontroll, sier Dahle-Melhus.

LES OGSÅ: Helsetilsynet vil ikke granske sykehjem

Hun viser til at Fylkeslegen påpeker kommunens plikt til å følge med på at tjenesten drives forsvarlig over tid.

– Sykepleier Krüger viser i seks punkter til at pasienter ikke får den behandlingen de har krav på: De som utfører arbeidet kan ikke oppgavene de blir satt til, og behersker ikke norsk. Bemanning er et punkt, og Stavanger kommune har blant annet økonomiske interesser. Sett utenfra virker det merkelig at ikke en eneste instans utenom toppledelsen i Stavanger kommune faktisk undersøker forholdene på Vålandstunet?

– Kommunen har en lovpålagt plikt til å påse at forskrift om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene følges. Fylkeslegen foretar en risikovurdering, og vi skal ha ganske klare indikasjoner om at tjenesten er uforsvarlig over tid, og at kommunen ikke klarer å håndtere dette, før vi oppretter tilsynssak. Vi vet at enkelttilfeller av uforsvarlighet kan forekomme, sier Dahle-Melhus.

Hun legger til at kommunene er pliktige til å ta imot og undersøke forhold som kommer fra ansatte, pasienter og pårørende.

100 saker i Rogaland

En rask opptelling fra Dahle-Melhus viser at det er rundt 100 aktive tilsynssaker på helsefeltet (sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus og fastleger) i Rogaland, av disse er under 10 klager på helsehjelpen i sykehjem.

– Det er ingenting som ut fra dette tyder på at forholdene på Vålandstunet er av dårligere kvalitet enn i andre institusjoner. Ingen sykehjem har per i dag mer enn én klagesak under behandling hos oss, sier Dahle-Melhus.

LES OGSÅ: Bekymring om Våland-sykehjem til politikerne

Nyeste fra Dagsavisen.no: