Stavanger

Vil bygge kulvert for boligutbygging fra Scancheholen til Auglendstunnelen

Eirik Faret Sakariassen (SV) kommer med dette forslaget, og formålet er å bygge boliger på toppen.

Av: Eigil Kloster Osmundsen

– Boligbyggerlaget BATE har gått ut og sagt at de trenger flere tomter i Stavanger. Byen har ikke ubegrenset areal, og mye av det som er ledig er forbeholdt grøntområder, sier Eirik Faret Sakariassen, som er gruppeleder i Stavanger SV og kommunalråd i Stavanger kommune.

Han ser på området fra Schancheholen bort til Auglendstunnelen som et egnet område, blant annet med tanke på å redusere støy fra motorveien for de som allerede bor langs denne aksen. Et eksempel er barna som går i barnehagen Barnas Hus. Dette skal oppnås ved å bygge en kulvert, som dekker hele bredden til motorveien, på den angitte strekningen.

– Området ligger forholdsvis nærme både Stavanger sentrum, Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus (der det er plassert per dags dato). I tillegg er det frodige grøntområder i nærheten; både Vålandsskogen og Mosvatnet, sier Sakariassen videre.

Satt av midler i sitt budsjett

I Stavanger SV sitt alternative budsjett for 2016 er det satt av en halv million kroner til å utrede videre utbygging av kulverten ved Scancheholen.

– Det står i vårt budsjett at målet for utbyggingen er at BATE skal kunne bygge boliger på toppen av denne kulverten. Forslaget ble fremmet i juletider. Nå som de bekrefter at behovet for tomter er der, håper jeg å få en bred politisk enighet om forslaget i bystyret på sikt, sier Sakariassen.

BATE er et medlemsbasert boligbyggerlag, som gir kjøpsfordeler til medlemmene på områdene der de bygger ut. Det er mulig å både spare penger i Boligsparing Ungdom (BSU) og være medlem av BATE, som kan være gunstig for å bli boligeier som ung voksen.

– For å utvikle en tettbygd by som Stavanger er det slike nyskapende framgangsmåter som må til, avslutter han.

Positiv til kulvert-forslaget

BATE-sjef Paul A. Boxill liker å bygge sentrumsnært langs hovedinfrastrukturen.

– Dette forslaget ser jeg på som både moderne og interessant. Vi ønsker å bygge så snart som mulig dersom tomten blir aktuell, men det vil alltid være avhengig av tomtekostnader, byggekostnader og boligmarkedet, sier Boxill, som er administrerende direktør i BATE.

Han påpeker at selskapet for tiden jobber med flere alternativer til boligbygging i Stavanger, men legger til at de ikke har sluttført disse tomtekjøpene foreløpig. Videre understreker Boxill at en jevn aldersfordeling i et område er viktigere enn å bygge flest mulig antall boliger.

– Vi er svært opptatt av å skape gode boforhold, og ønsker boligeiere i alle aldre, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: