Stavanger

Ber om sentrumsutvikling med tanke på regnet

Sentrumsplanens aktører oppfordres til å tenke mer på Stavanger-klimaet og byens regnvær for å lage et bedre sentrum for alle.

Bilde 1 av 4

Følg RA på Facebook og Twitter!

Da sentrumsplanen onsdag ble presentert for gårdeierne i sentrum, og andre inviterte fra næringslivet ble det uttrykt stor begeistring over planen. Spørsmålet om hvem som faktisk kom til å bruke uterommene som utvikles med tanke på Stavanger-klimaet ble likevel stilt.

– Planene for uteområdene ser bra ut de, men utfordringen vi har er ni måneder med regn. Det er vel og bra at vi planlegger aktiviteter for cruiseturistene om sommeren, men har dere tenkt på hvordan dere kan drive opp aktivitetsnivået i dårlig vær? spurte Petter Fossan.

Da ble leder for Stavanger sentrum AS, Cecilie Christ, svar skyldig.

– Akkurat det har vi ikke diskutert konkret, men vi kommer til å kartlegge alle arrangementene som foregår i sentrum for å skape en mer helhetlig plan. Men nå som vi har fått flere å snakke med er det noe vi vil ta opp, da vi ønsker å styrke aktiviteten hele året, forteller sentrumslederen.

LES OGSÅ: Vil bygge høyere og tettere i sentrum

Inviterer til folkemøte

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) synes klimaperspektivet er et utrolig godt innspill.

– For å skape mer aktivitet i sentrum ønsker jeg meg virkelig å ha en plass som er utrolig bra også i regn. Vi trenger flere plasser der vi går når det regner for å ha det kjekt, slik som Sølvberget har blitt, sier hun.

Prosjektleder Tor Brynjar Welander synes også innspillet var interessant.

– I den fasen vi er i nå, der vi nettopp har presentert vårt forslag, er det viktigste for oss å få informasjonen om planen ut til flest mulig. På den måten kan vi få interessen for planen opp, noe som gjør at vi får flere innspill som vi selv ikke har tenkt på, sier Welander.

Nå som planen skal behandles politisk og legges ut på høring, foreslår ordfører Christine Sagen Helgø (H) at det inviteres til et folkemøte om sentrum.

– Vi utvikler sentrum for dem som skal bruke sentrum, og da er det viktig nå å skape møteplasser mellom de. Samme dag som planen ble presentert fikk jeg henvendelser fra publikum som lurte på hvor de kunne få se presentasjonen, så her bør vi arrangere et folkemøte som alle kan få være med på, sier Sagen Helgø.

LES OGSÅ: Svimmel ordfører så sentrum i 3D

Ikke bare lange linjer

Daglig leder Alfred Ydstebø i Base Property synes forslaget til ny sentrumsplan ser bra ut, og kan være med på å gi nytt liv og ny giv til sentrum.

– Det er absolutt mulighetsrom for å utvikle sentrum gjennom denne planen her, og de forslagene som legges fram er spennende. Det jeg kanskje savner litt er balansen mellom de lange linjene, og det som kan igangsettes med én gang, sier Ydstebø.

Kommuneplansjef Ole Martin Lund er enig i at den balansen kunne vært bedre ivaretatt.

– Vi kunne ha understreket hvilke prosjekter som kan gjennomføres i løpet av kort tid, og hva som er tenkt i et lengre perspektiv. Vi har imidlertid flere byggeprosjekter vi kan sette i gang med, og når vi får bymiljøavtalen på plass kan vi også sette i gang med gang- og sykkelprosjektene, sier Lund.

Styreleder i Lyse Energi, Harald Espedal, synes grepene som tas i planen er gode. Han tror planen kan få flere selskaper til å legge hovedkvarterene sine til sentrumsområdene.

– Hvis det er bedrifter som ønsker å flytte til sentrum kan de nå finne ut hvilke områder som er aktuelle, og få svar på om det de ser for seg er mulig uten å måtte vente flere år. Grepet med å utvide sentrum er spennende, spesielt med tanke på ekspansjonen ut over mot Paradis og fylle tomrommene fra dagens sentrum og ned til østre bydel, sier Espedal.

LES OGSÅ: Vil rive parkeringshuset på Jorenholmen

Mer fra Dagsavisen