Stavanger

Vil bygge høyere og tettere i sentrum

Administrasjonens signaler for utvikling av Stavanger sentrum: Vi må bygge høyere og tettere.

Bilde 1 av 3

– Stavanger stasjon er kanskje det viktigste området der vi må få til fortetting, få til gode kollektivløsninger, og legge til rette for bolig- og næringsarealer, sier prosjektleder Tor Brynjar Welander.

Det legges opp til 2000 nye arbeidsplasser og bygninger i opp til 17. etasjer ved Byterminalen.

Her er hele forslaget til sentrumsplan, som nå skal behandles i kommunalstyret for byutvikling før saken legges ut på høring.

Sentrumsplanen innebærer massiv utbygging i Stavanger sentrum.

- Vi legger opp til 3000-6000 nye boliger og 12.000-24.000 nye arbeidsplasser i Sentrum. Hvor mye det blir mer nøyaktig er vanskelig å fastsette, for dette er jo i stor grad opp til utbyggerne, men utbyggingen skal være en blanding av næring og boliger i samme område, det gir den beste byutviklingen, sier Welander til RA.

- Sentrumsplanen er et grep for å styrke byen som regionalt vekstsenter. Boliger og arbeidsplasser sammen gir liv på ulike tide i sentrum, arbeidsplasser gir mer liv på dagtid og boliger gir mer liv på kveldstid. Dessuten: De som bor eller arbeider i sentrum, vil også handle i sentrum, supplerer kommuneplansjef Ole Martin Lund.

Minge: – Mye positivt

Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen, hilser rådmannens forslag til ny sentrumsplan for Stavanger velkommen.

–  Forslaget inneholder mye positivt for næringslivet. Vi er nå i ferd med å få en sentrumsplan som har mindre preg av å være en verneplan, og som i langt større grad kan bli et redskap for vekst i sentrum, sier Minge.

Han understreker betydningen av at planen legger et grunnlag for 1 million nye kvadratmeter bruksareal i sentrum. Dette gjennom utfyllinger i sjøen, og høyere utnyttelse.
 
– Næringslivet trenger et sentrum der langt flere mennesker bor, jobber og handler. Det legger planen opp til, sier Minge.

Skepsis til bilstenging

Lederen for Næringsforeningens ressursgruppe for Stavanger sentrum, Arild Tvedt, understreker at et levende handelssentrum er avhengig av god tilgjengelighet, også for privatbilister. Denne delen av planforslaget er mer problematisk for Næringforeningen.

– Rådmannens forslag legger opp til å stenge Klubbgata for biltrafikk, innføre enveiskjøring i Pedersgata, og til restriktive, differensierte, parkeringsnormer. I sum gir dette dårligere tilgjengelighet, noe som er problematisk for varehandelen. Dette er sider ved forslaget til ny sentrumsplan som vi vil vurdere nøye i den videre høringsprosessen, sier Tvedt.

LES OGSÅ: Vil rive parkeringshuset på Jorenholmen

Mer fra Dagsavisen