Stavanger

Ny måned med færre arbeidsledige

– Dette er positivt. Vi er spent på om denne utviklingen vil holde fram i månedene som kommer, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Teigen.

Illustrasjonsfoto.

12.101 personer står nå helt uten arbeid. Det tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken. I Stavanger er fem prosent helt uten arbeid, mens tilsvarende tall i Sandnes, Sola og Randaberg er henholdsvis 5,7, 5,0 og 4,3 prosent.

Summen av de som står helt uten arbeid og de som er i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav utgjør bruttoarbeidsledigheten. 13.799 personer (5,4 prosent) står enten helt uten arbeid eller er i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav Rogaland ved utgangen av mars 2016.

Men likevel, det ser litt lysere ut. Det var 349 færre arbeidsledige i Rogaland i mars enn i måneden før.

– Tallene er rett og slett litt vanskelige å tolke. Hvis man går inn i statistikken, ser vi at nedgangen fordeler seg jevnt både mellom kommuner og yrkesgrupper. Det er vanskelig å komme med en entydig konklusjon om utviklingen framover. Det er fortsatt mange bedrifter som melder om oppsigelser og permitteringer, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Teigen til RA.

Hun nevner likevel en mulig forklaring på nedgangen i antall ledige.

– Det ser ut til at flere arbeidssøkere får jobb utenfor fylket. Netto utflytting går litt opp, sier Teigen.

Trenger mer tid

Anneline Teigen tror bildet vil tegne seg tydeligere når vi nærmer oss sommeren.

Positive tall til tross, det er fortsatt 5 prosent av arbeidsstyrken i Stavanger kommune som står helt uten arbeid. Teigen kan bare fortsette å gi de samme rådene som hun og kollegene har delt ut i lang tid.

– Det viktigste er å tenke nytt, i nye spor. Undersøk andre bransjer. Ikke minst, benytt deg av at arbeidsmarkedet utenfor Rogaland er bedre, sier Teigen.

I Oppland og Troms for eksempel, er ledigheten bare 2,2 prosent.

Mer sykefravær

Én konsekvens av den høye arbeidsledigheten i fylket er at også sykefraværet øker. Når stadig flere bedrifter må nedbemanne, blir arbeidspresset høyere på de ansatte som er igjen.

– Disse tallene er ikke helt klare ennå, men tendensen er tydelig. Utbetalingen av sykepenger har økt i takt med arbeidsledigheten, sier Teigen.

Rogaland har fortsatt den høyeste arbeidsledigheten i Norge. Sammenlignet med mars i fjor er det 58 prosent flere som er helt uten arbeid i dag.

Regionale variasjoner

Det er fortsatt store variasjoner i arbeidsledigheten mellom kommunene i Rogaland.

Sandnes og Haugesund har høyest prosentdel helt uten arbeid (5,7 prosent), mens det i Suldal bare er én prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid.

Det blir fortsatt lyst ut mange stillinger i Rogaland. I mars ble 1293 stillinger lyst ut, en økning på 15 prosent sammenliknet med samme måned i 2015.

Flest stillinger er det innen helse, pleie og omsorg (444 ledige stillinger), undervisning (139) og serviceyrker (100).