Stavanger

Mister skjenking etter kontrollørbråk

Brysk oppførsel og dytting av skjenkekontrollør og skjenking inn i morgentimene er ingrediensene i saken der utestedet Hot Open Mind mister bevillingen for fire uker.

Hot Open Mind har fått inndratt skjenkebevillingen. Illustrasjonsbilde.

Formannskapet vedtok inndragningen med stemmene til H, Ap, V, KrF, Sp og SV. Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) stemte mot å inndra bevillingen.

Det er to ulike forhold som gjør at Hot Open Mind mister retten til å skjenke for en periode. Politiet oppdaget natt til søndag 29. mars - overgangen til sommertid - at det bokstavelig talt var full musikk da politiet ankom stedet klokken 04.15.

«Da vi ankom Hot klokken 04.15 var det full musikk og ikke antydning til at stedet skulle vært stengt. Det var ikke servering i baren, men de hadde stanset skjenkingen gammel tid, altså de hadde skjenket en time ekstra uten tillatelse», heter det i politirapporten.

Skjenkebestyrer og eier Hugo Ferkingstad har henvist til at stedet holdt åpent lenger etter en misforståelse.

Dyttet skjenkekontrollør

Det andre forholdet er en episode mellom Ferkingstad og to av Stavanger kommunes skjenkekontrollører 13. juni i år, der eieren skal ha dyttet kraftig til en av kontrollørene, og vært «brysk og ubehagelig», som det heter i Rådmannens dokumenter. Skjenkekontrollørene hentet bistand fra politiet.

– Denne saken reiser flere spørsmål knyttet til hva som faktisk skjedde. Vi foreslår at saken utsettes til vi får fastsatt hva som har skjedd, slik at vi slipper å gjøre alvorlige feil, argumenterte Christian Wedler (Frp).

- Denne saken etterlater veldig lite uklarheter av hva som har skjedd. Lov- og orden-partiet Frp betviler den beskrivelsen politiet gir, sukket SVs Eirik Faret Sakariassen.

– Frp er av den oppfatning at det springende punkt ikke er fastlagt. I og med at det er forhold her som er under etterforskning av politiet, bør saken utsettes, mente Wedler.

– Frp gjentar at saken er uoversiktlig. Er det politiet Frp ikke stoler på, er det skjenkekontrollørene, eller er det Rådmannen, eller er det summen av alle tre? spurte Sakariassen.

Støttet administrasjonen

Administrasjonen hadde også innstilt på å stenge skjenkingen for utestedet i kjelleren på Tårngalleriet i fire uker.

Her er administrasjonens framstilling av det som skjedde 13. juni:

«Ingen av kontrollørene dro kjensel på denne personen og hevendte seg på en høflig måte til ham om han var skjenkeansvarlig den kvelden og om han var rette vedkommende som man skulle skrive kontrollrapport med. Før en normal presentasjon og fremvisning av legitimasjon tok denne samtalen en uheldig vending. Han presenterte seg ikke, hisset seg og vi fikk til svar: jeg eier hele dette stedet. Han var brysk og ubehagelig i sin væremåte. Han ba om å få se kontrollørenes legitimasjon. Skjenkekontrollørene rekte da frem sine identifikasjonskort. Disse ble tatt fra dem. Han snudde deretter og gikk mot en dør i bakkant av baren. Skjenkekontrollørene ba om å få identifikasjonskortene sine tilbake. Uten å svare gikk han inn i rommet og lukket døren bak seg. Den ene skjenkekontrolløren åpnet døren slik at vi så han legge kortene på kopimaskinen. Kontrollørene ville ikke at han skulle få tatt en kopi og gav klart utrykk for dette. Da han oppdaget kontrollørene i døren til kontoret ble han sint og kom raskt mot oss og dyttet den ene av oss hardt i brystet. Dytten var så kraftig at vedkommende ramlet inn i sin kollega. Hadde ikke denne vært bak og tatt imot ville kontrolløren ramlet bakover på gulvet.

Kontrollørene følte seg da så truet at de valgte å avbryte kontrollen uten å få skrevet kontrollrapport eller få id kortene tilbake. Skjenkekontrollørene forlot lokalet og kontaktet politiet. Politiet gikk deretter sammen med kontrollørene inn i lokalet og henvendte seg til vedkommende. Da vi kom var han fortsatt truende og uforskammet ovenfor kontrollørene og politiet. Han uttalte at to piker ikke skulle komme her og fortelle han noe. Den ene politibetjenten sa til vedkommende at slik oppførsel som han viser ikke er akseptabelt.»

Frp og FNB ville ikke påføre utestedet økonomiske belastninger og permitterte ansatte ved å frata bevillingen i en sak de mener er uklar.

I formannskapet fikk for øvrig Opera enstemmig omgjort sin nattklubbevilling til ordinær bevilling.

Stein Roger Fossmo

Stein Roger Fossmo

Journalist