Stavanger

– Få leksene ut av hjemmet og inn i skolen

Eirik Faret Sakariassen (SV) foreslår en ekstra skoletime for å gi elevene leksefri hjemme. Det er John Peter Hernes (H) uenig i. Han synes forslaget er underlig.

Bilde 1 av 2

Forslaget til SV innebærer én time lenger skoledag for barneskoleelever, som skal brukes sammen med lærer for å få leksene unnagjort, og tanken er å teste dette ut på utvalgte Stavanger-skoler. Leksetimen skal være obligatorisk, men Faret Sakariassen mener dette bør være uproblematisk for elevene.

– Mange går på SFO etter skolen, så det blir ikke nødvendigvis en lengre dag, men en større del av dagen vil bli knyttet til skole, sier Faret Sakariassen. Han legger til at det vil bli opp til hver enkelt skole hvor mange dager per uke de skal ha leksetime, og at dette kommer an på leksemengden.

– Vi vet, basert på forskning og erfaring, at lekser i hjemmet verken bidrar til mer kunnskap eller utjevner forskjeller mellom gode og mindre gode elever, sier Faret Sakariassen.

Høyres John Peter Hernes er ikke enig i forslaget til Faret Sakariassen, og sier at systemet bør være mer målrettet, og at det er lettere å finne ressurser til de som trenger det, i stedet for å gjøre det likt for alle.

– Vi bør heller styrke undervisningskapasiteten eller spesialtilbudene om leksehjelp for å nå de som sliter, sier Hernes.

Mer fritid til barna

Faret Sakariassen sier SV vil legge til rette for en skole som sørger for at alle har like muligheter, og at de vet at ikke alle foreldre har like godt grunnlag for å hjelpe til med lekser.

– Ved å gjøre leksene på skolen vil barna i tillegg få mer fritid, som de kan bruke sammen med familie og venner, sier han.

Hernes er ikke enig med Faret Sakariassen.

– Det er viktig å lære seg gode arbeidsvaner, og hjemmelekser er en del av det. Dersom dette skal gjennomføres må det finansieres, og det vil kreve så store ressurser at det må gjøres nasjonalt, sier Hernes.

– Underlig ressursbruk

Faret Sakariassen sier forslaget vil finansieres med penger fra økt eiendomsskatt og ved å søke staten om midler til forsøk. Dersom det skal gjennomføres trengs det flere lærere.

– Vi har et generelt mål om flere lærere, og jeg tror et forslag som dette vil føre til at mange lærere i andre yrker velger å gå tilbake til skolen, sier Faret Sakariassen.

Hernes er ikke overbevist.

– Dette vil koste masse penger som vi ikke har. For SV som skal la være å drive med oljeutvinning, er det fascinerende hvor god råd de ser ut til å ha. Dessuten har vi allerede lærermangel, så jeg skjønner ikke hvor vi skal finne ekstra lærere. Jeg synes dette er en underlig bruk av ressurser, sier Hernes.

Faret Sakariassen sier målet vil være å se hva slags resultater det gir.

– Hvis resultatene blir bedre, er det ikke noe poeng i å holde fast i et system som ikke fungerer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: