Stavanger

La fram valgprogram:SV til boligkamp

Boligsituasjonen i Stavanger blir en av SVs kampsaker fram mot valget neste høst. Det kom fram da partiet presenterte sitt valgprogram.

– Stavanger trenger politikere som evner å endre en feilslått boligpolitikk, eller en mangel på boligpolitikk om du vil, som har vært feilslått i over 30 år, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

SV-politikeren har ledet arbeidet med lokallagets valgprogram og ledet også tirsdagens pressekonferanse på SV-huset der programmet ble presentert.

Om boligsituasjonen i Stavanger er SV tydelige på at det må tas grep.

– SV vil jobbe for at det offentlige får sterkere kontroll over boligbyggingen til det beste for dem som sliter i boligmarkedet. Det er rett og slett ikke godt nok slik situasjonen er i dag, sier Faret Sakariassen.

SV-kommune

Partiet ønsker selvsagt selv at Stavanger skal bli en SV-styrt kommune, slik går sannsynligvis ikke, men dette scenarioet er utgangspunktet for partiets valgprogram.

– Målet med dette programmet er å legge fram en tydelig oversikt over de prioriteringene SV gjør. Ved å lese dette valgprogrammet skal borgerne i Stavanger tydelig se hva det vil bety for dem å bo i en SV-kommune, sier Faret Sakariassen, og fortsetter:

– Et viktig stikkord for programarbeidet har vært tillit. Tillit skal gjennomsyre alle kapitler og punkter i programmet. Gjennom en tillitsreform vil SV fornye og forbedre offentlig sektor og forvaltning, til det beste for ansatte og borgere, sier Faret Sakariassen under presentasjonen.

Helse og velferd, klima og miljø, barn og unge og bolig er blant de viktigste momentene for partiet i kampen om velgerne i tiden fram mot valget høsten 2015.

– Forskjellene i Stavanger øker, samtidig som forskjellene nasjonalt er redusert. Stavanger trenger en grønn politikk for mindre forurensing og en rød politikk for mindre forskjeller. Det får folk med et sterkt SV, avslutter han.