Sandnes

Kvadrat fikk innovasjonspris

Kvadrat hadde et areal på 340 kvadratmeter som var litt vanskelig å leie ut. Løsningen har blitt en kjempesuksess, som nå også har gitt senteret en pris.

– Fy søren! Dette var utrolig kjekt, sier senterleder på Kvadrat, Renate Hjørnevik

Kvadrat vant innovasjonsprisen Årets idé på Kjøpesenterkonferansen for sin satsing på e-sport. Da 340 kvadratmeter sto ledig, ble området omgjort til gaming og en sosial møteplass for ungdom.

I og med at vi er en av regionens største møteplasser så ville vi gjøre noe med sosial bærekraft i disse lokalene, forteller senterleder Renate Hjørnevik til Thon.

Derfor fikk e-sportsklubben Einherjar flytte inn.

– Dette har vært en fantastisk reise. Vi er fortsatt helt i startgropen og har mange fasetter, men fellesnevneren er bærekraft og spesielt sosial bærekraft, sier Hjørnevik til RA.

I tillegg til at medlemsklubben Einherjar, er området på senteret blitt et møtested for ungdom. Hjørnevik forteller at Kvadrat samarbeider med nærskoler for ungdom som sliter med skolevegring, og at området benyttes som et alternativt klasserom.

– Med dette prosjektet kan vi bidra utover det å tilby ungdommene en plass å game. Vi kan bidra til mindre utenforskap og mer mestring i en større sammenheng, sier Hjørnevik.

Hun forteller at Kvadrat også samarbeider med Nav og at senteret også tilbyr mentorordninger og arbeidstrening.

Senterlederen har ofte fått spørsmål om prosjektet gir penger i senterkassen.

– Verdien av prosjektet kan ikke måles i kroner og øre, men vi er overbevist om at vi i sum tjener på tiltaket ved vise at vi er med på å ta samfunnsansvar og alle ringvirkningene av prosjektet, sier senterlederen.

Kvadrat vant innovasjonspris for satsing på e-sport.
E-sport har blitt en stor suksess for kjøpesenteret Kvadrat.

Nyeste fra Dagsavisen.no: