Politikk

Mímir vil gjøre det vanskeligere å rive gamle bygg

Politikammeret på Nytorget i Stavanger er inspirasjonen til Rødts forslag. Mandag ettermiddag sluttbehandler kommunestyret planen for Nytorget.

Mandag ettermiddag er det duket for siste kommunestyremøte gjeldene periode. Nytt kommunestyre konstitueres mandag 23. oktober.

I møtet skal planene for Nytorget sluttbehandles av kommunestyret. Ifølge planen skal det «gamle» politikammeret, som ble oppført i 1962, rives og erstattes med nybygg som blant annet skal huse «Mediebyen» med Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland.

Med dette trosser politikerne anbefalingen fra kommunedirektøren:

«Bevaring, rehabilitering og bruk av eksisterende- bygninger er viktig for å redusere klimagassutslipp, avfallsmengder og ressursforbruk. Gjenbruk av bygget kunne dermed blitt en viktig i bidrag for å nå kommunens vedtatte mål i Klima- og miljøplanen».

Metropolis er et kulturhus for unge som ligger på Nytorget i Stavanger.

– Stollek i senturm

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) varsler at Rødt vil gjøre det vanskeligere å rive brukbare bygg. Kristjánsson vet at slaget er tapt for politikammeret, men understreker at dette et «veldig dårlig eksempel på byutvikling», og varsler at han vil forhindre at dette får fortsette å skje.

– Dette handler om en generell samfunnsendring. Alle vet vi har en bruk og kast kultur. Du trenger ikke å være Gretha Thunberg for å mene det.

Han utdyper:

– Vi river et fullt funksjonelt bygg for å bygge et nytt som kun utbyggerne tjener på. Det er ikke et godt formål for fellesskapet. Administrasjonen i Stavanger kommune har sagt at dette er dårlig for klimaregnskapet. Vi kan ikke holde på slik i lengden. Vi har mange fullt brukbare bygg som står tomme og halvtomme i Stavanger.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R)

Til høsten skal Rødt fremme et forslag i Stortinget med formål å gjøre det vanskeligere i alle norske kommuner å rive eksisterende bygg.

– Vi vil lage en hovedregel for kommunene om at de skal rehabilitere og gjenbruke bygninger framfor å rive, og at det skal kreves en ekstraordinær begrunnelse for å rive. Det kommer for sent for Nytorget, dessverre, men det er inspirert av det, da.

Hva er eksempler på ekstraordinære grunner?

– Hvis det ikke er brukbart til noe formål, men kun blir stående tomt kan det rives.

Hvilke andre insentiver vil dere komme med?

– Det skal bli billigere med gjenbruk. Det kan vi gjøre gjennom skattelette ved rehabilitering, for eksempel fjerne moms. Man kan også se på muligheten for å lage et hurtigspor hos kommunen for de som ønsker å rehabilitere. Det er gullrotvirkemidler.

– De som står på den andre siden i denne debatten, mener det er noe klimavennlig i å ha arbeidsplasser i sentrum. Er du enig i det?

– Det argumentet blir brukt ganske hyppig. Det er ikke klimavennlig å ha arbeidsplasser i sentrum, men langs en kollektivakse. Aftenbladet skal bokstavelig talt flytte over torget. Det er ikke en enormt klimabesparelse å hente på det. Det er mye «stollek» innad i sentrum.

Ap: – Endringer kan gjøre vondt

Mimir stusser over at partier som Ap går videre med riving av bygget selv om kommunedirektøren mener at det er uheldig.

– Man skulle trodd flere partier ville snu, men de har kjørt på videre. Politikerne blir desperate for at noe skal skje, og utbyggerne bruker utsettelse som utpressingsverktøy. De kan trenere til de får det de vil, fordi politikerne blir desperate for at noe skal skje, det kan ikke bare stå brakk. Det er en uheldig dynamikk.

Dag Mossige (Ap) mener fordelene ved å rive politikammeret trumfer ulempene.

– Bygget representerer en viktig epoke i arkitekturen, og jeg har full forståelse for mange av argumentene for de som ønsker bevaring. Men i balansen mellom å ta vare på det gamle og legge rette til ny aktivitet, mener jeg dette kan rives. Jeg tror det tilfører byen mye mer enn det tar bort.

Dag Mossige Ap

Mossige er delvis enig med Kristjánsson i at eldre bygg ikke bør rives.

– Vi skal ta vare på bygg der det er hensiktsmessig. Jeg er ikke uenig på generelt grunnlag. Men dette bygget, som er solid betong, er veldig lite fleksibelt. Det er vanskelig å legge inn nye klimaanlegg på grunn av takhøyde. Det er ikke en god benyttelse av området og for å sikre arbeidsplasser i sentrum, er det viktig med arealeffektive bygg.

– Jeg er sterk forsvarer av trehusbyen, men nettopp i dette tilfellet, mener jeg fordelene veier opp for det negativet ved å rive bygget.

Han peker på at helsestasjon for ungdom får nye lokaler. Det samme gjør Metropolis og, ikke minst, pressen i «Mediebyen». Mossige mener at å få 3–400 arbeidsplasser innen presse, vil gagne byen.

– Det er en kreativ næring midt i hjertet av byen. At pressen kan samarbeide og dele ressurser, gjør at man kan styrke den frie redaktørstyrte pressen. Jeg kan ikke tenke meg et bedre formål enn å støtte opp under redaktørstyrte, frie medier. Vi har ambisjoner om å være en ytringsfrihetsby, og det å ha mediebyen i hjertet av sentrum, vil bli lagt merke til.

PS. RA er ikke blant mediene som skal ha kontorer i Mediebyen.Nyeste fra Dagsavisen.no: