Politikk

Åpner for biltrafikk i «nye» Paradis

Politikerne har vedtatt forslaget om bilfri Paradis-utbygging til høring, men vedtok også å få innspill på et alternativ med parkeringsplasser til begrenset biltrafikk.

Stavanger-administrasjonens forslag til områdeplan for den planlagte gigantutbyggingen på Våland-siden av Hillevågsvatnet her som sentralt grep at de inntil 500 boligene og 60.000 kvadratmeter med næringsarealer mellom Strømsbrua og Lagårdsbrua skal være helt bilfritt. Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) behandlet saken torsdag ettermiddag. Utvalget godkjente at forslaget ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn; samtidig vedtok byutviklingspolitikerne at et annet forslag også blir med i samme høringsrunden, en utbygging med begrenset biltrafikk og med parkeringsdekning i tråd med sentrumsplanen.

– Vi ønsker fleksibilitet, samtidig er vi veldig klare på at parkeringsdekningen i Paradis skal være veldig lav. Hovedalternativene i Paradis blir å gå, sykling eller kollektivtrafikk, sier nestleder i UBS, Anders Fjelland Bentsen (Ap).

Uansett få parkeringsplasser

Sentrumsplanen åpner for inntil én parkeringsplass fordelt på to boliger.

– Resultatet trenger ikke bli så høyt, sier nestlederen.

Både flertallspartiene (i UBS representert med Ap, FP, Rødt og MDG), Høyre, Venstre og Frp – et enstemmig utvalg – stemte for å legge ut to alternativer.

Bentsen og Ap er uansett svært fornøyd med kommuneadministrasjonens arbeid av den omstridte områdereguleringen.


– Flott og grundig

– Dette er en flott og grundig plan basert på god medvirkning fra innbyggere, grunneiere og andre aktører. Grep i arkitekturen vil bidra til et grønt og attraktivt område, samtidig som det legges opp til en type bygninger som speiler trehusbebyggelsen og området rundt på en god måte, selv om bygningene som planlegges jo er i en helt annen skala. Dette blir et område jeg nok kan tenke meg å bo selv, også, sier Bentsen.

Et flertall i Stavanger kommunestyre har vedtatt en svært ambisiøs klima- og miljøplan, blant annet med en reduksjon av utslippene lokalt med 80 prosent fram mot 2030, et argument administrasjonen peker på i bilfritt-alternativet. Politikerne, heller ikke i tradisjonelt «grønne» partier som Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, ville låse seg til en tilnærmet bilfri løsning i Stavangers nye sentrumsbydel.

Skjermet sykkelvei

– Jeg argumentere for færrest mulig biler i denne utbyggingen, men vi har lagt ned et stort arbeid med sentrumsplanen, og vi har forståelse for at noen ønsker å se på et alternativ med et lavt antall parkeringsplasser. Helt bilfritt vil det uansett heller ikke bli, det skal jo åpnes for bildelingsordninger, sier Thomas Bendiksen, MDGs representant i UBS.

Et enstemmig UBS vedtok også etter forslag fra Høyre, MDG og Venstre at hovednettet for sykkel gjennom planområdet skal være atskilt fra annen ferdsel, slik kommuneplanen også legger opp til.

Høyres John Peter Hernes foreslo for øvrig at det før andre gangs behandling i UBS må vurderes nøye hvordan parkering for brukerne av båthavnen kan løses i praksis. Dette forslaget følger saken videre i saksbehandlingen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen