Konkurs

Restaurant i Stavanger har gått konkurs

Mandag ble den greske restauranten Akropolis slått konkurs.

Det var Skatt Vest som hadde begjært at boet til Akropolis Stavanger AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 164.525 kroner i skyldig merverdiavgift for 4. termin i år.

Restauranten har holdt til i Sølvberggata i en årrekke og hadde i 2015 en omsetning på 7,8 millioner kroner.

LES OGSÅ: Tidligere eiendomsmegler konkurs

Samme år var resultatet en negativt beløp på 704.000 kroner.

Akropolis Stavanger AS skiftet nylig navn slik at det juridiske navnet på spisestedet i dag er Sølvberggata 14.

LES OGSÅ: Slutt for restaurant i Stavanger

Saksøkte erkjente å ha den aktuelle gjelden i rettsmøtet mandag, men opplyste at de ikke har midler til å gjøre opp kravet.

Drift fram til i dag

Akropolis Stavanger AS opplyste at selskapets eiendeler består i en overbeheftet bil, samt varelager og inventar.

Annen gjeld er på omkring 500.000 kroner og består i husleie, leverandørgjeld, samt utestående lønn til ansatte.

LES OGSÅ: Kjøreskole har gått konkurs

Virksomheten var fram til mandag igangværende og restauranten har hatt omkring ti ansatte som nå mister jobben.

Akropolis Stavanger AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett kom til Skatt Vest hadde et forfalt krav mot Akropolis Stavanger AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Kebabsted har gått konkurs

Retten kom også til at Akropolis Stavanger AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. januar neste år.