Konkurs

Byggefirma i Sandnes konkurs med 1,6 millioner kroner i gjeld

Mandag var det slutt for et nytt byggefirma i Sandnes.

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at boet til en 57 år gammel mann fra Sandnes ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.659.430 kroner i utestående merverdiavgift og skatt.

LES OGSÅ: Eiendomsutviklingsfirma i Sandnes har gått konkurs

57-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

Han har også på et tidligere tidspunkt gått konkurs med et firma som han har drevet.

57-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett mandag.

LES OGSÅ: Konditori på Jæren har gått konkurs

Det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær og konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for ham den 30. september i år.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot 57-åringen med intet til utlegg i midten av august i år.

LES OGSÅ: Billakkeringsfirma på Sandnes har gått konkurs

Jæren tingrett kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 10. november.