Fra retten

Stavanger parkering tapte i retten

Stavanger Parkering tapte nylig en sak om parkeringsgebyr i retten og må betale en kvinne 5906 kroner i saksomkostninger.

Bilde 1 av 2

Det var en kvinnelig ansatt i advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co, som hadde gått til søksmål mot Stavanger Parkering.

Advokatfirmaet holder til i St. Olav, og det samme gjør Stavanger Parkering.

10. august fikk kvinnen et parkeringsgebyr på 500 kroner for å ha hatt bilen sin parkert utenfor St. Olavs gate 13, og klaget på dette til parkeringsselskapet.

Stavanger Parkering valgte imidlertid å stå ved sin avgjørelse, noe som gjorde at Arvid Sjødin, kvinnens advokat krevde at saken ble prøvet i retten.

Lessing av varer

Kvinnen hadde den aktuelle dagen vært og kjøpt diverse gjenstander som skulle brukes ved advokatkontoret samme dag.

Kvinnen parkerte bilen foran inngangen til advokatfirmaets kontor og begynte å bære inn varene og gikk flere turer for å bære inn alt det hun hadde kjøpt.

Da hun til slutt gikk ned for å parkere bilen i parkeringsanlegget sto en trafikkbetjent ved bilen hennes og skrev ut et parkeringsgebyr til henne.

Ventet seks minutter

Retten la til grunn at trafikkbetjenten hadde ventet i seks minutter uten å registrere aktivitet ved bilen.

Retten kom til at kvinnen hadde rett til å foreta en slik avlessing av varene som hun foretok og at dette lå innenfor begrepet «kortest mulig stans».

Stavanger Parkering fikk ikke medhold i at kvinnen burde ha lesset av alle varene på en gang, for så å ha parkert bilen og viste til at da måtte noen ha stått og passet på varene.

Retten kom også til at det ikke var ført bevis for at kvinnens parkering hadde ført til problemer for andre trafikanter.

Dermed ble parkeringsgebyret kvinnen fikk opphevet og Stavanger Parkeringsselskap ble også dømt til å betale kvinnen 5906 kroner i saksomkostninger.

- Skremt

Arvid Sjødin, kvinnens advokat, sier at han ikke har vært i tvil om at det var snakk om en lovlig parkering.

- Og det er bra at vi har fått fullt medhold i retten, sier Sjødin til RA.

Samtidig viser han til at Stavanger Parkering har et silingssystem der de skal luke vekk saker som er uriktige.

- Dette har ikke fungert og det betyr at det ikke er rettssikkerhet for den vanlige mann og kvinne. Vi måtte ta denne saken til retten for å få rettferdighet, men det er ikke noe folk flest har råd til i slike saker, sier Sjødin.

Connie Hadland, konstituert daglig leder i Stavanger Parkering, sier at hun ikke ønsker å kommentere saken.