Nyheter

Gir ut gratis bakervarer for å hjelpe – nå leter de etter nye mottakere

Cirka 140 personer med ulike utfordringer mottar overskuddsmaten fra Vaaland Dampbakeri. Nå har de åpnet nytt bakeri og ser etter flere mottakere.

– Du har i utgangspunktet to alternativer for overskuddsmaten, enten går det i søppelet, eller så kan du selge det gjennom «ToGoodToGo.» Men, vi ønsker å gi overskuddsmaten til de som virkelig trenger det, som ikke har råd til å ha en telefon og en app, sier Namo Tarin, daglig leder og innehaver i Vaaland Dampbakeri & Conditori Hillevåg.

Sammen med Frode Daniel Søiland, har Tarin sørget for å mette mange trengende mager siden april i fjor.

– Vi har distribuert mat til ulike bofellesskap knyttet til rusomsorgen og psykisk helse, forklarer Søiland.

Han har selv mistet et nært familiemedlem, og ønsket derfor gjøre noe for andre som hadde det vanskelig.

– Vi vil hjelpe de å få tilgang til skikkelig kost. Erfaringene så langt er at beboerne har respondert veldig bra på tiltaket. Personer med rusproblematikk har ofte større behov for næring som befolkningen ellers, dette fordi kroppen utsettes for uforholdsmessig stor belastning. Økt inntak av næringsrik mat vil i sin tur føre til bedre fysisk så vel som psykisk helse – og er medvirkende til å stabilisere livssituasjonen til den enkelte, forklarer Søiland til RA.

LES OGSÅ: Vil forebygge stigma om psykiske problem: – Folk tror du er gal. 

Søker nye mottakere

Vaaland Dampbakeri & Conditori åpnet i september et nytt bakeri på Hillevåg, og ser nå etter nye veldedige organisasjoner, lag og foreninger, som kan motta overskuddsmaten.

– De som er interesserte må ha anledning til å hente maten selv, forplikte seg til å hente på tildelt dag, og forholde seg til rutiner som vi har utarbeidet i samarbeid med bakeriet understreker Søiland.

Han har jobbet med distributering av maten på frivillig basis i over ett år, og har ikke mulighet til å ta på seg enda mer ansvar. Nå har han fått oppdraget om å være bindeleddet mellom bakeriet og bofellesskapene.

Tarin og Søiland er opptatt av at maten skal gå til de som virkelig trenger det, uten at noen skal tjene penger på initiativet.

– Det skal være et reelt behov hos mottakerne, og maten skal gå til personer som av en eller annen grunn har dårlig råd. Ingen skal tjene penger på dette, slår Søiland fast.

Han legger til:

– Det er rett og slett for å hjelpe de som ikke råd til å ta del i de godene som vi andre tar for gitt, og for å dekke et behov der noen mangler et tilbud.

Søiland nevner at de dessverre ikke kan ta inn privatpersoner i ordningen, fordi det må være en del rutiner med hygiene, blant annet. Alle bofellesskap eller organisasjoner kan sende en henvendelse til: vaaland.dampbakeri.hillevaag.avtale@outlook.com.

LES OGSÅ: – Mann (28) drepte faren (55) med brannslukkingsapparat

 – Menneskelig å hjelpe

– Hvorfor er dette noe dere engasjerer dere for?

– Hvorfor ikke?, svarer Tarin kjapt.

Han ler litt og forklarer at han mener at hvis du har mulighet til å hjelpe, så må du gjøre det.

– Dersom man har muligheten til å hjelpe, men ikke gjør det, da er man ikke et menneske på mange måter, mener jeg, sier Tarin.

– For min del begynte dette med at jeg ønsket å gjøre en forskjell for disse menneskene som har behov for det, forklarer Søiland.

Søiland beskriver en glede og god følelse av å hjelpe, selv om det til tider kan være store arbeidsmengder.

– De setter enorm pris på at vi kommer. Vi vet at mange sitter og venter spent på at vi skal komme med en ny levering.

Tarin sier han tror det er et stort behov for flere aktører i Stavanger, som kan levere restematen til trengende.

– Ikke bare hjelper det mennesker som trenger det mest, men det er jo også et godt miljøtiltak for å redusere matsvinn, påpeker Tarin.

Mer fra Dagsavisen