Nyheter

111 studenter strøk eller leverte blankt på eksamen

Over 55 prosent av studentene som tok faget Investering og finansiering ved Universitetet i Stavanger besto ikke eksamen. Nora Larsen-Sneve (21) og hennes medstudenter mener Universitetet bør ta sin del av skylden for de svake tallene.

– Dette var den første eksamen jeg svarte blankt og det føltes ikke godt, sier student Nora Larsen-Sneve til RA.

Hun studerer økonomi og administrasjon og går andre året på Handelshøgskolen ved UiS. Før jul hadde de totalt fem eksamener og hun ønsket å heller sikre seg gode resultater på de andre eksamenene.

– Eksamen i Investering og finansiering var fire dager før en ny eksamen. Begge fagene krevde en god del øving, og derfor ble jeg nødt til å prioritere.

Mener ting burde vært annerledes

Nå venter konteeksamen og en ny sjanse. Den er hun ikke alene om å måtte ta. 64 studenter så seg nødt til å levere blankt i faget Investering og finansiering, samtidig som 47 strøk. Av totalt 201 elever var det bare 90 som besto.

Noras medstudenter Kristine Ryland (20) og Amund Høksnes (21) valgte også å svare blankt på eksamen i desember. De kunne ønske ting hadde vært annerledes.

– I kombinasjon med de fire andre eksamenene ble det veldig mye. Derfor kunne jeg ønske den eller de som er ansvarlig for emnet hadde gitt oss mer tid mellom hver eksamen. I tillegg skulle jeg gjerne hatt mer informasjon om hva vi burde forberede oss på til eksamen, for eksempel ved å få se på tidligere eksamener, sier Kristine Ryland.

Hun får støtte av Amund Høksnes, som også påpeker at de var nødt til å svare på engelsk på denne eksamenen. Slik har det ikke vært for tidligere studenter i dette faget.

– Det faktum at faget var på engelsk gjorde det vanskelig å holde styr på begrepene. Dersom faget hadde vært på norsk tror jeg veldig mange færre hadde svart blankt. Jeg forstår at noen av foreleserne kun snakker engelsk og at de derfor må undervise på engelsk, men det optimale hadde absolutt vært å ha norske forelesere.

Fra venstre: Nora Larsen-Sneve, Amund Høksnes og Kristine Ryland.

UiS: – Et krevende fag

RA har gjort UiS kjent med kritikken fra studentene. Ola Kvaløy er dekan og professor i samfunnsøkonomi og jobber på Handelshøgskolen ved UiS. Han sier det ikke er ønskelig at så mange ikke fikk godkjent eksamen i faget.

– Resultatene gjenspeiler at dette er et krevende fag. Samtidig er det noe som skjer i noen fag fra tid til annen. Dessuten har høstens undervisningssituasjon har vært krevende på grunn av koronapandemien, og dette kan ha hatt effekt på studentenes opplevelse av emnet.

Kvaløy sier at eksamensoppgaven er gitt i henhold til pensum, og at de heller ikke har fått noen klager på formelle feil fra studentene på denne eksamenen. Eksamenene ønsker de å fordele med litt mellomrom, men han sier fire dager mellom to eksamener ikke er uvanlig. De ser hele tiden på hvordan de kan forbedre faget og hvilke justeringer som kan gjøres. Valg av engelskspråklig forelesere er blant de tingene som blir vurdert.

– Vi rekrutterer svært dyktige internasjonale forskere som kan gi studentene våre oppdatert og forskningsbasert kunnskap. Våre studenter må kunne beherske både norsk og engelsk fagspråk. I dette faget var det første gang med en ny anerkjent engelsktalende forsker som foreleser, og det kan være at det ikke sto helt til forventningene til studentene.

Bedre forberedt til konteeksamen

Studentene får snart en ny mulighet med konteeksamen 21. februar. Nora Larsen-Sneve har kommet i gang med øvingen og er allerede godt forberedt.

– Nå er jeg nødt til å ha den, og det motiverer meg til å øve.

Det samme gjelder Kristine Ryland. Hun håper på en litt lettere eksamen nå enn hva studentene fikk servert før jul.

– Jeg ser for meg at den blir litt lettere fordi såpass mange strøk eller leverte blankt. Jeg skal uansett forberede meg godt og prøve å få et godt resultat.

Nyeste fra Dagsavisen.no: