Helse

Slik misbrukes vaksine-statistikk

UiS-professor er skeptisk til forenklet fremstilling av vaksine-statistikk.

Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger (UiS), har nylig blitt intervjuet i en sak på faktisk.no. Saken dreier seg om antall innlagte på danske sykehus med korona, og om koronavaksinen virker effektivt mot sykehusinnleggelse.

TV2 i Danmark har publisert data som viser at det er flere vaksinerte enn uvaksinerte som er innlagt på danske sykehus med korona. Omtrent 70 prosent av de innlagte med korona på danske sykehus er vaksinerte, ifølge tallene.

Nå spres et Facebook-innlegg om dette, i både Norge og Danmark. Men UiS-professor Røislien mener det er viktig å ikke bare se på de absolutte tallene, men å også se på andelene dette utgjør.

Det Facebook-innlegget nemlig ikke inneholder, men har sakset vekk fra det TV 2 Danmark også publiserer, er hvor stor andel av de henholdsvis vaksinerte og uvaksinerte i befolkningen som blir innlagt:

– Blant de vaksinerte i befolkningen er det omtrent 11 innlagte per 100.00 vaksinerte personer, mens blant de uvaksinerte i befolkningen er det om lag 44 innlagte per 100.000 uvaksinerte personer. Blant de uvaksinerte er det altså fire ganger så mange innlagte som blant de vaksinerte, sier Røislien.

– Hadde denne gruppen også vært vaksinert ville vi forventet at det skulle vært omtrent en fjerdedel så mange innleggelser blant disse. Det er en ganske stor forskjell, og det ville hjulpet ganske mye på belastningen av helsevesenet, påpeker Røislien videre.

Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk ved UiS

– Mange tall å holde styr på

Røislien understreker at det er mange tall å holde styr på når man skal danne seg et bilde av korona-situasjonen.

– TV 2 i Danmark har vært flinke til å vise fram alt, men de som henviser til TV 2 Danmark sine tall er ikke alltid det, og har av og til plukket ut tall som bygger oppunder sitt eget poeng, på bekostning av de ulike sidene av saken som ulike tall belyser. I dette tilfellet handler det om forskjellen på absolutte og relative tall, forklarer UiS-professoren.

Han påpeker at i absolutte tall – altså en ren opptelling – er det flere innlagte som er vaksinerte enn uvaksinerte.

– Det er ikke så rart. Siden ingen vaksine er 100 prosent effektiv, og det er mange flere i samfunnet som er vaksinert enn ikke, så vil det også være flere vaksinerte som blir syke og innlagt enn uvaksinerte. Men, selv om det er færre uvaksinerte enn vaksinerte som er innlagt, så er de uvaksinerte som er innlagt relativt sett mange i forhold til hvor få uvaksinerte det er i samfunnet. Blant de uvaksinerte er det fire ganger så mange som er innlagt som blant de vaksinerte. Det er jo en ganske stor forskjell, understreker han.

– De absolutte og relative tallene forteller altså to forskjellige ting om koronapandemien og håndteringen av den. Å bare plukke ut de absolutte tallene, slik det ble gjort i det aktuelle Facebook-innlegget, gjør at man mister verdifull informasjon, forklarer Røislien.

Han understreker at tall og statistikk er viktige redskaper for å ta gode beslutninger om samfunnet vårt, og når man bevisst fjerner informasjon man ikke liker – fjerner man også muligheten for en opplyst debatt.

– Det er det vi kaller «cherry-picking», å bare plukke de tallene man liker, og gi blaffen i resten. Det går ikke. Viser man bare fram den ene siden av en sak blir det nødvendigvis ensidig.

Nyeste fra Dagsavisen.no: