Nyheter

Buss for tog neste uke

Bane NOR vedlikeholder Jærbanen fra 1. til 4. mars. Go-Ahead tilbyr buss for tog

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold av jernbanen. 1. – 4. mars er det duket for stor aktivitet i sporet mellom Varhaug og Sandnes på Jærbanen. Go-Ahead organiserer alternativ transport for de reisende, melder Bane NOR i en pressemelding.

Bane NOR har samlet opp nødvendige arbeidsoppgaver som krever lengre økter uten togtrafikk. Jærbanen blir derfor stengt mellom Varhaug og Sandnes fra klokka 12.12 til 17.40 i fire dager: fra mandag 1. til og med torsdag 4. mars. Resten av døgnet går togene som normalt.

– Vi er nødt til å stenge mens entreprenørene arbeider i skinnegangen, men forsøker å legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig, sier banesjef Tallak Langmyr i Bane NOR, i pressemeldingen.

– Det er alltid upraktisk for kundene våre når banen må stenge, men målet med alt vi gjør er å sørge for å holde Jærbanen i god stand. Fordelen med denne måten å løse det på, er at vi får gjort svært mye nødvendig vedlikeholdsarbeid på kort tid. Dermed unngår vi lengre avbrudd slik vi hadde om sommeren tidligere, sier Langmyr.

LES OGSÅ: Renoveres for 291 millioner kroner - første fossilfrie byggeplass

Arbeidsplanen

Ifølge banesjefen vil rundt 40 fagfolk fra entreprenørene Spordrift AS og Banefjell AS være i sving på Jærbanen til uka.

På planen står blant annet:

Utbedring av skinneslitasje mellom Klepp og Nærbø

Bytte sviller mellom Nærbø og Bryne

Oppmåling av nye kilometermerker

Sveisearbeid i sporveksler Nærbø Stasjon

Vegetasjonsrydding mellom Bryne og Nærbø

Rutinekontroller av signal og høyspenningsanlegg

Utbedring av lavspentanlegg Orstad

Dreneringsarbeid Øksnevadporten

I tillegg til arbeidene i sporet, vil Rogaland Fylkeskommune utføre inspeksjon av overgangsbrua ved Øksnevadporten.

– Det handler om å utnytte tiden mest mulig effektivt, sier banesjefen og understreker at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. – Vi minner derfor om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

LES OGSÅ: Meningsmåling: Høyre er størst i Stavanger

Buss for tog

Go-Ahead Norge setter opp buss for lokaltogene mellom Sandnes sentrum og Varhaug. Bussene vil gå fra Bystasjonen kjøpesenter i Sandnes.

– Vi forventer nok at det blir mindre antall reiser på grunn av pandemien da det fortsatt oppfordres fra helsemyndighetene til å ikke foreta reiser hvis det ikke er nødvendig sier salgsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead Norge, i pressemeldingen.

– Vi har nå erfaring fra liknende brudd og vil ha nok busser. Hold avstand og følg helsemyndighetenes råd og anbefalinger, sier Brekkan. Han legger til at også noen Sørtog blir berørt. Det kjøres «buss for tog» også for disse. Reisende fra Bryne tar «buss for tog» til Egersund. Bussene vil ha tidligere avgangstider. Disse står oppført i rutetabellen.

Kunder fra Jåttavågen må ta lokaltoget til Sandnes Sentrum for overgang til buss derfra.

Brekkan påpeker at det også på Sørtoget er færre antall reisende på grunn av pandemien.

– Vi har tro på at bussopplegget vil gå fint, men oppfordrer våre kunder til å følge nøye med i rutetabellen.

Her kan du se om din avgang er berørt: go-aheadnordic.no og entur.no.

Nyeste fra Dagsavisen.no: