Nyheter

Busselskap gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

En 54 år gammel mann er slått konkurs i forbindelse med at han ikke har betalt tilbake 4,7 millioner kroner til svogeren sin. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Det var Finnøy Buss AS som onsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 15.917.172 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.644.976 kroner.

I retten ble det opplyst at driften er igangværende og at antall ansatte er syv.

Finnøy Buss AS har hatt tre avdelinger i Rogaland, Finnøy, Stavanger og Haugesund.

Busselskapet har drevet med skolekjøringer og pasient-reiser til turer nedover Europa, samt lokalkjøring i Rogaland eller lengre turer for idrettslag, kor, skole, barnehage, korps og så videre.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

Finnøy Buss AS omsatte for litt over 25,1 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på litt over to millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. gg 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. mars.

LES OGSÅ: Firma som har produsert byggevarer gikk konkurs

LES OGSÅ: Budfirma slått konkurs – klarte å få 973.453 kroner i gjeld uten å vite om det