Nyheter

Utskifting av alteret i Domkirken gir strid

Utskifting av alter og alterring i Domkirken er blitt politisk tema.

1 av 4