Nyheter

Rengjøringsfirma slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Det var Haugesund kemnerkontor som begjærte at firmaet Clear Vision AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var er krav på 215.437 kroner i udekket arbeidsgiver avgift og forskuddstrekk.

Clear Vision AS har drevet med rengjøring og har holdt til i Haugesund. Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet i Haugaland tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Bilfirma gikk konkurs

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter der i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 26. januar neste år.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs