Nyheter

Bilfirma ble slått konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det Skatteetaten som begjærte at en mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 2.197.077 kroner og  har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift, skyldig forskuddsskatt/restskatt, skyldig arbeidsgiveravgift og diverse renter og gebyrer.

Mannen har drevet et bilverksted på Karmøy som et enkeltpersonforetak.

LES OGSÅ: Landhandel gikk konkurs

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et visst beløp men han har ikke oversikt over hva han skylder. Han erkjenner imidlertid at han skylder så mye at han ikke har muligheter for å betale det som han er skyldig. Skyldneren opplyste at han ikke har eiendeler som kan gi dekning for kravet. Han har ikke oversikt over sin samlede gjeld. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs», heter i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Dermed ble de lagt til grunn at mannen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 9. desember.

LES OGSÅ: Kantine gikk konkurs

LES OGSÅ: Budfirma konkurs